Home Tags มูลนิธิปิดทองหลังพระ

Tag: มูลนิธิปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต...

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดยะลา และสำนักง...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.7 : “กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเอียง” แหล่งเงินทุน – ปลดหนี้ สร้างคุณภาพชีวิ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 - EP.7 : "กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเอียง" แหล่งเงินทุน - ปลดหนี้ สร้างคุณภาพชีวิต https://youtu.be/77opfx3AZWA

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep10 “ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep10 "ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  ฝายน้ำแห่งความสุข ที่ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี https://youtu.be/RZ_1CSVpOEE

ปิดทองหลังพระจับมือสหกรณ์ ปั้น 150 นักพัฒนาปักธงแนวพระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ จับมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ 150 คน นำองค์ความรู้การส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 ขยายผลทั่วประเทศต่อเ...

ปิดทองหลังพระ สร้าง “เกษตรปลอดภัย” เพิ่มรายได้ 14 ล้านขยายแบรนด์ข้าว “ภูธารา”...

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าโครงการ “เกษตรปลอดภัย” สร้างกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายได้แล้ว 15 กลุ่มในภาคอีสานตอนบน ครอบคลุมอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำพู เลยและบึงกาฬ มุ่งผลิตอาห...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep6 “หมอนยางพารา” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทล...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep6 "หมอนยางพารา" วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นสร้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน การแปรรูปน้ำยางพาราดิบ ให้กลายเป็นหมอนยางพาร...

บ้านสมพรรัตน์ สืบสานงานแม่-สานต่องานพ่อ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “ระเบิดจากข้างใน”...

บ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้าน 1 ในโครงการ “หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง” เป็น 1 ในเส้นทางสู่พื้นที่ “อีสานใต้” เชื่อมโยงตั้งแต่นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศ...

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ยกศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่จะนำไทยและโลกไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG...

“ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในงานสัมมนา SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุนหมู่บ้าน ถึงกระดานหุ้นโลก ว่า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม” ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย นำความรู้สู่ชุมชน หลายๆ คนคงเคยต่อสู้กับภาวะ "ลังเล" "ไม่กล้า" ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิ...

“ปิดทองหลังพระ” ชู SDGs ดึงเอกชนแก้ปัญหาความยากจน

เนื่องเพราะพันธกิจของ "มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" เกิดจากการจัดการความรู้ และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ จึงทำให้กา...

ข่าวน่าสนใจ