หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจานุเบกษา

ข่าว: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 3 ราย

วันที่ 7 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกาศฉบับดังกล่าว...

มีผลบังคับใช้แล้ว! พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖...

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกประกาศ “ห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรม-มั่วสุม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เ...

ก.ล.ต.ออกประกาศ ผ่อนผันการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2563 เรื่อง การผ...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบ “การใช้เงินราชการลับ”

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ว...

คลังออกกฎกระทรวงให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่รัฐสนับสนุนเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ล...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเลิกฟื้นฟูกิจการ เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์-รง.ฟุตบอลล์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอ...

โปรดเกล้าฯพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยน...

คลังออกประกาศลด-ยกเว้นอากรศุลกากรนำเข้าหน้ากากอนามัย

คลังออกประกาศลด-ยกเว้นอากรศุลกากรนำเข้าหน้ากากอนามัย หวังช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าในช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.ในพระองค์-นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และพระอภิบาลเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว...

ข่าวน่าสนใจ