Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ “พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำร...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรัก-โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขา 2 เรื่อง ดังนี้   เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ...

กรมสรรพากรออกประกาศ “ลดหย่อนภาษีซื้อบ้าน-คอนโด” สูงสุด 2 แสนบาท ถึงสิ้นปีนี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่353) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพ...

โปรดเกล้าฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์กว่า 8 ไร่ ของวัดดอนเมืองให้ ทอท. ใช้ในกิจการท่าอากาศยาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นพลโทหญิง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานยศ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโป...

โปรดเกล้าฯโอนกำลังพลและงบฯบางส่วนของ“ทบ.- กองทัพไทย-กลาโหม” ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรัก...

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผล 1 ต....

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศบุคคลนามสกุลดัง “บุนนาค” พ้นจากการล้มละลาย

วันที่ 17 กันยายน2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๙๒/๒๕๕๖ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระท...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ประธานศาลฎีกา” มีผล 1 ตุลาคม 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดก...

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ขรก.สำนักพระราชวัง รวม 31 ราย

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม...

เช็คชื่อด่วน! สธ.สั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ‘พาราเซตามอล’ 25 ตำรับ หวั่นไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๘๐/๒๕๖๒เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ความว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โด...

ข่าวน่าสนใจ