Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๔๐๒๔/๒๕๖๑ ศาลล้มละลายกลาง ระบุให้พิทักษ์ทรัพย์ของพันเอกหรือนายอดุลย์ภักด...

โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ น...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พระราชทานยศพลตํารวจตรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชก...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์-ให้ออกจากร...

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ‘ให้ข้าราชบริพารในพระองค์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์’ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...

ป.ป.ช. ประกาศ ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน คนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส-อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยามาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สม...

ประกาศแล้ว! ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายฯ ในร้านสะดวกซื้อ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเ...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 72 นาย

วันนี้ (๒๔ ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว...

‘บิ๊กป๊อก’ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้สัญชาติไทยรวม31ราย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 3 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  ใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโป...

ข่าวน่าสนใจ