Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคำสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นามสกุลดัง”รัชตะทรัพย์”

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๓๘๓/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคั...

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1,261 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารและนา...

วันที่ 10 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ประกาศฉบับดังกล่าว...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร 2 ราย

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากา...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างเพียบ!

เมื่อวันที่ 5 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศว่า   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกา...

ราชกิจจาฯประกาศ ตั้ง ‘คณะนิติศาสตร์’ รร.นรต. รับหลักสูตร 2 ปริญญา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในโรงเรียนนายร้...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยุบ”พรรคไทยรักษาชาติ”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ มีใจความว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศ...

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 5 นาย

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 5 นาย

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร...

ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์ “สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.577/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล...

ศาลสั่งล้มละลายนามสกุลดัง”ตู้จินดา”-“เตชะวิบูลย์”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำ พิพากษาให้ล้มละลายในหลายคดี อาทิ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๒๕๓/๒๕๕๙ กองบังคับ คดีล้ม ละ...

ข่าวน่าสนใจ