หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจานุเบกษา

ข่าว: ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

สภาผู้แทนฯออกประกาศ เลื่อนลำดับ ส.ส. แทน ทรงกลด ทิพย์รัตน์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง แทนตำแหน่งที่ว่างของ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ วันที่ 25 ต...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

หมายกำหนดการ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ...
พระบรมราชโองการ

พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ พ.ต.หญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ พ.ต.หญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ วันที่ 20 ตุลาคม...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

มีผลแล้ว “ประยุทธ์” ตั้ง “บิ๊กเล็ก” นั่ง ผอ.ศบค.ส่วนหน้า แก้โควิดชายแดนใต้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งนายกฯจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด จังหวัดชายแดนใต้ ตั้ง "พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์" เป็น ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล เป็นที่ปรึกษา ศบค.

ประยุทธ์ ตั้ง "บิ๊กเล็ก-กุนซือนายกฯ" ควบที่ปรึกษา ศปก.ศบค. อีกตำแหน่ง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนต...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมอีก 40 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระราชทานยศ ว่าที่พ.ต.หญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมอีก 40 นาย วั...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 12 นาย

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งศาล เห็นชอบข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟู “สหฟาร์ม”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลเห็นชอบข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท สหฟาร์ม จำกัด วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว...
กำหนดลักษณะผู้รับเครื่องราช ฉบับใหม่

ประกาศใหม่ ใครมีคุณสมบัติต้องห้ามขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564 โดยมีการกำหนดลักษณะบุคคลต้องห้ามบางประการ  วันที...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบใหม่ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2564 ยกเลิกบัญชีคู่สมรส ถูกไต่สวนคดีทุจริต เป็นคุณลักษ...

ข่าวเด่นวันนี้