Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 2 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเผยแพร่ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ศาลสั่งล้มละลายบุคคลนามสกุลดัง “ทัพพะรังสี”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำ เลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๓๓๕/๒๕...

โปรดเกล้าฯให้ที่ปรึกษาสนง.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ้นจากตำแหน่ง5ราย ตั้ง’วิชิต สุรพงษ์ชัย-สร้อยทิพย์...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา นอกจากจะเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2 ราย  คือ นายอำพน กิตติอำพน และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แ...

เผยโฉมบัตรเลือกตั้ง! มีครบ ‘หมายเลขผู้สมัคร-ชื่อ-โลโก้พรรคการเมือง’

ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ทั้งสิ้น ...

ระเบียบใหม่ขนส่ง ‘พักใช้-เพิกถอนใบขับขี่’ โทษปรับสูงสุด 2 แสนบาท มีผลแล้ว!

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ดังนี้ ...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ‘ซี10’ กทม. จำนวน 14 ราย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้า...

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “ฤชุพันธ์ุ” พ้นจากบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำ เลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 17128/2553 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบัง คับคด...

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ยกเลิก กก.สภามหา’ลัย บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

‘บิ๊กตู่’ งัด ม.44 แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ยกเลิก กก.สภามหาวิทยาลัย บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งช...

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยกเลิก-สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง “วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 4157/2548 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง ...

โปรดเกล้าฯให้ขรก.ในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯให้ พ.ต.อ.วันธิกรณ์ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค...

ข่าวน่าสนใจ