หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจานุเบกษา

ข่าว: ราชกิจจานุเบกษา

พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์ เป็นรองเลขาฯพระราชวัง-เลื่อนระดับอีก 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศการเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโ...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประธานศาลฎีกา” คนใหม่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เมทินี ชโลธร' เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ผู้ส...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ “สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ผบ.ตร.คนใหม่ – “ต่อศักดิ์ สุขวิมล” ผงาด สอบสวนกลาง...

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 298 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ อา...
ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ต้องแสดงราคาชัดเจน

วันที่ 22 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาแ...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ สูงสุด 3.2 ล้าน ต่ำสุด 682 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย สูงสุด 3.2 ล้านบาท ต่ำสุด 682 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

พาณิชย์ ประกาศห้ามนำ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เข้าประเทศ มีผล 15 ก.ย. นี้

วันที่ 14 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข...

เผยเกณฑ์กรรมการ “กสทช.” 7 ด้าน-ผลงานเป็นที่ประจักษ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ การกำหนดลักษณะเผยเกณฑ์ 7 ด้าน กรรมการ "กสทช." ผลงานเป็นที่ประจักษ์ วันที่ 8 กันยายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผ...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ทางออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 6 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ได้...
ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายตำรวจเป็นกรณีพิเศษ และ ชาวต่างชาติ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอ...

ข่าวเด่นวันนี้