หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจานุเบกษา

ข่าว: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 ‘ณรัชต์ เศวตนันทน์’

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ พระบาทสมเด็จพร...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 2 กรฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประกาศฉบับดั...

ศบค.ออกประกาศฉบับที่ 6 ไฟเขียวให้บุคคล 11 กลุ่ม เข้ามาในราชอาณาจักรได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...

ประกาศแล้ว! มาตรการกิจการ-กิจกรรม คลายล็อกดาวน์ เฟส 5 มีผล 1 ก.ค.นี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-...

แพทยสภา ออกประกาศ 10 ข้อ “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” ละเลยมีโทษตามกม.

วันที่ 29 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศแพทยสภาที่50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่...

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง “เทพพิทักษ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด...

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ยกเว้นภาษี 150% ซ่อมแซมโรงแรม มีผล 23 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์” เป็น ส.ว.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพร...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ รายงาน ‘ฐานะการเงินไทย’ หนี้สินกว่า 6 ล้านล้าน

ราชกิจจานุเบกษา รายงานฐานะการเงินไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร พบหนี้สินประเทศ กว่า 6 ล้านล้าน! เมื่อวันที่...

ข่าวเด่น