Home Tags แรงงานต่างด้าว

Tag: แรงงานต่างด้าว

“บิ๊กอู๋” จับมือภาคเอกชน ดูแลลูกแรงงานต่างด้าว

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้การดูแลลูกจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกับแรง...

“บิ๊กอู๋” ติดตามการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง สั่งจัดหางาน 22 จว.”เคาะประตูบ้าน”นำแรงงานเข้า ศูนย์ O...

“พลตำรวจเอกอดุลย์” แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตั...

TDRI ห่วงนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว ยังไม่เข้าใจกฎหมายใหม่

“รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์” ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงความยุ่งยากของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังการจดทะเบียนสิ้นสุดภายใต้กฎหมายปรับปรุงใหม่ว่า หลังจากที่ไทยได้บริหารแรงงานต่า...

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังการจดทะเบียนสิ้นสุดภายใต้กฎหมายปรับปรุงใหม่

คอลัมน์ แตกประเด็น โดย ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ TDRI   ผู้เขียนกำลังดำเนินการวิจัยเรื่องทัศนคติของคนไทยในสังคมต่อแรงงานข้ามชาติ ร่วมกับทีมวิจัยของ TDRI อีกหลายคน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

ก.แรงงาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิท...

ล้งโวยใช้‘กม.ต่างด้าว’จับมั่ว อ้อนขอเดินสายรับจ้างเก็บผลไม้ข้ามเขต

ชาวสวนลำไยภาคเหนือโอดแรงงานขาด ค่าแรงพุ่ง ต้องจ่ายค่าหัวต่างด้าว 500 บาท/วัน ส่วนล้งโวยเจ้าหน้าที่รัฐจับมั่ว อ้อนรัฐผ่อนเงื่อนไขให้ต่างด้าวที่ใช้บอร์เดอร์พาสเดินสายรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ทุเรียน ...

บอร์ดสำนักงานประกันสังคมเห็นชอบแก้ระเบียบกำหนดสิทธิแรงงานต่างด้าวเข้ารักษา รพ.ประกันสังคม

คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบแก้ไขระเบียบกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์ให้แรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่อ...

ทีดีอาร์ไอชี้โจทย์สำคัญหลังขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสำเร็จ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) “การจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐทำสำเร็จด้วยความยากลำบากก็จริง  แต่การจะรักษาความสำเร็จเอาไว้ให้ได้ยิ่งยากกว่า  หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้...

“บิ๊กอู๋”ย้ำจนท. ตรวจแรงงานต่างด้าว-ผู้ประกอบการ ใช้วาจาสุภาพ นุ่มนวล

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมประสงค์ รณะนันนท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดชุดปฏิบัติการ 113 ชุด ตรวจสอบการทำ...

“บิ๊กอู๋” ย้ำ! “นายจ้าง” ที่จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน…ผิดกฎหมาย...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดถูกจับปรับเป็นแสน แนะให้รีบส่งกลับ หากประสงค์จะจ้างขอให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น...

ข่าวน่าสนใจ