เวียตเจ็ท เปิดบินตรงฮานอย-ภูเก็ต วันละ 1 เที่ยวบิน

เวียตเจ็ท

สายการบินเวียตเจ็ทเริ่มเปิดบินตรงฮานอย-ภูเก็ตแล้ว วันละ 1 เที่ยวบิน ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) เริ่มให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบินระหว่างประเทศ ฮานอย-ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

ในช่วงเริ่มต้น เที่ยวบินดังกล่าวจะให้บริการโดยสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน ใช้เวลาปฏิบัติการบิน 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ดังตารางเที่ยวบินต่อไปนี้

ปัจจุบันสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) เป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างโฮจิมินห์กับภูเก็ตเพียงเจ้าเดียวในปประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ สายการบินเวียตเจ็ทให้บริการเที่ยวบินจากหลายเมืองใหญ่ของเวียดนามสู่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) รวมถึงเส้นทางบินระหว่างโฮจิมินห์กับเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในวันเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ VJ927 จากท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายเดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอย่างปลอดภัย พร้อมการจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินดังกล่าวด้วยอุโมงค์น้ำ การแสดงพิเศษ รวมถึงมอบของที่ระลึกจากสายการบิน แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมเที่ยวบิน