เผย 13 ชายหาดติดดาว สวย สะอาด สมบูรณ์ -“หาดบิเละ” จ.กระบี่ ครองแชมป์มากที่สุด

วันที่ 11 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ “ชายหาดติดดาว” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ซึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ คพ. ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560

“ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมากในระดับ 5 ดาว มี 13 หาด มีรายชื่อหาดและหน่วยงานดูแลชายหาด มีดังนี้ 1.หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี 2.หาดแหลมศาลา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 3.หาดอ่าวมะนาว กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.หาดอ่าวคา 5.หาดสามเส้า 6.หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 7.หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 8.หาดอ่าวเกือก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 9.หาดไม้งาม อุทยาน หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 10.หาดแหลมโตนด 11.หาดเกาะรอก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 12.หาดบิเละ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ และ 13.หาดทรายเกาะลิดี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล”นายจตุพร กล่าว

สำหรับเกณฑ์การประเมินชายหาดท่องเที่ยว ปี 2560 มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเล และบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน 2. ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4. การจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่ปี 2545 มาถึงปัจจุบัน คพ. ได้ประมินชายหาดมาแล้ว 390 แห่ง หาดบิเละ (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) จังหวัดกระบี่ ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่องมากที่สุด

 


ที่มา มติชนออนไลน์