การบินไทยต่ออายุบัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และสถานภาพ ROP

การบินไทย

การบินไทย ต่ออายุบัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และขยายสถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรทอง บัตรแพลทินัมถึงสิ้นปี 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขยายอายุบัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และสถานภาพสมาชิก ROP โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การชำระเงิน การใช้บัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com/managemybooking (เฉพาะเที่ยวบินที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว และไม่รวมบัตรโดยสารรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ ROP) ได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวเอง

• หากผู้โดยสารต้องการมาติดต่อด้วยตัวเอง สามารถมาที่สำนักงานบัตรโดยสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัม และบัตรทอง รวมทั้งผู้โดยสารชั้นหนึ่ง สามารถใช้บริการได้ที่ห้องรับรองลูกค้า รอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักงานบัตรโดยสาร

• ผู้โดยสารที่ถือบัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) และยังไม่ได้วางแผนในการใช้เดินทาง จะได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ (จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

• ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกก่อน วันที่ 14 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้ใช้เดินทาง จะได้รับการต่ออายุบัตรโดยสารออกไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การบินไทยยังอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยการขยายอายุสถานภาพสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

สำหรับสมาชิกบัตรทอง และบัตรแพลทินัม ที่สถานภาพสมาชิกจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565 และไม่สามารถรักษาสถานภาพสมาชิกจากการบิน หรือสะสมไมล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ จะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง จนถึงปี 2566 โดยการต่อสถานภาพสมาชิกจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด