บริษัทแม่ SVB ยื่นศาลล้มละลาย ขอปรับโครงสร้าง-ฟื้นฟูกิจการ

REBECCA NOBLE / AFP

SVB Financial Group บริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank (SVB) ได้ยื่นต่อศาลล้มละลาย ขอปรับโครงสร้างองค์กรและฟื้นฟูกิจการ ตามบทบัญญัติ chapter 11 แห่งกฎหมายล้มละลาย 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลาเช้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงค่ำของประเทศไทย สำนักข่าว Reuters รายงานว่า SVB Financial Group บริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank (SVB) ได้ยื่นขอปรับโครงสร้างองค์กรและฟื้นฟูกิจการ ภายใต้การกำกับดูแลของศาลล้มละลาย ตามบทบัญญัติส่วนที่ 11 แห่งกฎหมายล้มละลาย (chapter 11 สําหรับองค์กรธุรกิจซึ่งประสงค์จะดําเนินธุรกิจต่อ และจะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้) เพื่อหาผู้ซื้อสินทรัพย์   

การเริ่มกระบวนการล้มละลายเกิดขึ้นเนื่องจากมาตรการฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นยังไม่สามารถขจัดความกังวลเกี่ยวกับการลุกลามของวิกฤตทางการเงินได้ 

บริษัทกล่าวว่า SVB Securities, กองทุนของ SVB Capital และองค์กรพันธมิตรทั่วไป ไม่รวมอยู่ในการยื่นนี้ พร้อมเสริมว่าบริษัทมีแผนจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อประเมินทางเลือกสำหรับธุรกิจ สินทรัพย์ และการลงทุนอื่น ๆ

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานว่า SVB Financial Group บริษัทแม่ของ SVB กำลังหาทางขายสินทรัพย์เพื่อป้องกันการล้มละลาย 

และ SVB Financial Group บอกเพิ่มเติมในวันนี้ว่า บริษัทมีสภาพคล่องประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์ มีทรัพย์สินอยู่ที่ 209,000 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีที่แล้ว