โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังเกาหลีใต้

พระราชสาส์น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กรณีโศกนาฏกรรมความสูญเสียที่อิแทวอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กรณีโศกนาฏกรรมความสูญเสีย ที่อิแทวอน ในกรุงโซล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565  มีข้อความ ดังนี้

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กรุงโซล

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมความสูญเสีย ที่ย่านอิแทวอนของกรุงโซล นับเป็นโศกนาฏกรรมอันร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลี ต่อการสูญเสียและทุกข์โศกจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

Advertisment

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว