กรุงเทพ นำร่องโอนเงินต้องสแกนหน้า ลดวงเงินตั้งต้นธุรกรรมเหลือ 5 หมื่น/วัน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศใช้สแกนใบหน้ายืนยันตัวก่อนทำธุรกรรม “โอนเงิน 5 หมื่นบาท หรือยอดสะสม 2 แสนต่อวัน-การปรับเพิ่มวงเงิน” เมื่อโอนไปยังบุคคลอื่น ดีเดย์ พ.ค.นี้ พร้อมลดวงเงินตั้งต้นสำหรับธุรกรรม โอน / จ่าย / เติม จากเดิม 2 แสนบาทต่อวัน เหลือ 5 หมื่นบาทต่อวัน ป้องกันความเสียหาย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งผ่าน “Bangkok Bank LINE Official” ว่า เตรียมความสแกนใบหน้า เมื่อทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้

1.เพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2566 ในธุรกรรมต่อไปนี้

               

-รายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์/สแกนคิวอาร์ หรือ เติมเงินพร้อมเพย์/G-Wallet ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้

-รายการที่มียอดเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

-รายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อวัน ครบทุก 200,000 บาท

Advertisement

-การปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่ายเงิน ผ่านแอป

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ โปรดนำเอกสารแสดงตนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายภาพใบหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คนไทย

-บัตรประจำตัวประชาชน

Advertisement

ชาวต่างชาติ

-หนังสือเดินทาง (Passport) / บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย / บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และทะเบียนบ้าน เป็นต้น

  1. ลดวงเงินตั้งต้นสำหรับธุรกรรม โอน / จ่าย / เติม จากเดิม 200,000 บาท/วัน เป็น 50,000 บาท/วัน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยลูกค้าสามารถปรับเพิ่มวงเงินโอน / จ่าย /เติม ได้เอง ผ่านแอป