พาณิชย์ หนุนเอกชนยกระดับสินค้าเข้าโครงการ Local BCG Plus

พาณิชย์ หนุนเอกชนยกระดับสินค้าเข้าโครงการ Local BCG Plus

“พาณิชย์” นำคณะเข้าชมไร่โชติวรรณ เมอริโต้ฟาร์ม และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ที่ได้มาตรฐานระดับโลก หวังจุดประกายให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่าง

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนนำคณะผู้บริหารเข้าชมไร่โชติวรรณ (เมอริโต้ฟาร์ม) และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Demeter ที่ให้กับผู้ประกอบการเพาะปลูกและแปรรูปสินค้าออร์แกนิก จาก BFDI (Biodynamic Federation Demeter International) โดยเป็นมาตรฐานที่นิยมในตลาดยุโรปและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองยากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง ในอาเซียนมีแค่ 5 ราย คือ ไทย 1 ราย มาเลเซีย 3 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

โดยการเข้าเยี่ยมชมไร่โชติวรรณ เมอริโต้ฟาร์ม และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเมอริทในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้สื่อมวลชน ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และรายงานข่าวความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกและผลิตสินค้าอินทรีย์ ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ความต้องการของตลาดโลก และช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เห็นถึงความสำคัญ และใช้เป็นแบบอย่างในการปลูกและผลิตสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งมีแผนผลักดันให้ไร่และโรงงานผลิตดังกล่าว เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และประชาชนทั่วไปด้วย

               

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ในการทำตลาด โดยผลักดันให้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ที่ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และในส่วนของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ผู้ผลิตกะทิออร์แกนิก ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เมอริโต้” ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus ในปีนี้ด้วยและมั่นใจว่าจากช่องทางการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยดำเนินการให้ จะทำให้สินค้าที่บริษัทผลิตได้มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าในโครงการ Local BCG Plus กระทรวงพาณิชย์กำลังอยู่ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus Fair 2023 ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยจัดครั้งแรกไปแล้วที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 2566 ครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันที่ 10-14 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ สงขลา และครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-22 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ส่วนครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก กำหนดจัดงานวันที่ 14-18 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ที่งาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 วันที่ 7-9 ก.ค. 2566 บริเวณ Hall 7 ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Advertisement

โดยการจัดงานในแต่ละภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม BCG สินค้าที่มี อัตลักษณ์ และสินค้าที่มีการใช้นวัตกรรม ภูมิภาคละ 50 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายในแต่ละครั้ง โดยสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกมานี้ ถือเป็นสินค้าดี เด่น ดัง ของแต่ละภูมิภาคจริง ๆ และการจัดงานปิดท้ายที่กรุงเทพฯ จะถือเป็นงานใหญ่ของปี มีสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายรวม 200 รายการ ซึ่งงานนี้ จะเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาชมงานด้วย โดยตั้งเป้ายอดขายสำหรับการจัดงานทั้งหมด 5 ครั้ง รวมกว่า 650 ล้านบาท

โครงการ Local BCG Plus เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านทีมงานเซลส์แมนจังหวัดและทีมเซลส์แมนประเทศ และจะช่วยเชื่อมโยงการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ