ครม.อุ้มค่าไฟบ้าน-กิจการขนาดเล็ก เพิ่มส่วนลดช่วยค่าน้ำมันวินมอไซค์

ค่าไฟ ค่าน้ำมัน

ครม.ปรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงาน ขยายช่วยเหลือค่าน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์แก่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลดค่า Ft ให้บ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 4 เดือน

วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดในมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ดังนี้

1.ปรับปรุงถ้อยคำมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จากเดิมที่ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

“ปรับเป็นโดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้มาตรการมีความชัดเจนและเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า”

Advertisment

2.มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน จากเดิมที่ให้ส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 106,655 คน (จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการขนส่งฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 65) ในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย ร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท /คน/เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565

นายธนกรกล่าวว่า พร้อมทั้งให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับเงินจากโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน

โดยภาครัฐจะมีภาระค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 79.992 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการช่วยเหลือค่าน้ำมันครอบคลุมทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคล่องตัวด้วย

“โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถกดยืนยันสิทธิและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชั่น และจ่ายเงินโดยสแกน QR Code ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับสถานีบริการน้ำมันสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่นฝั่งผู้ขายเพื่อสร้าง QR Code เพื่อรับชำระเงินจากผู้ใช้สิทธิด้วย”

Advertisment

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมุ่งลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากการปรับขึ้นค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ และลดค่าใช้จ่ายโดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน