ของขวัญปีใหม่ ทส. “วราวุธ” สร้างสุขคนไทย รับปีกระต่าย 2 เซตใหญ่ยิงยาวตลอดปี’66

ของขวัญปีใหม่ทส. 'วราวุธ' สร้างสุขคนไทย รับปีกระต่าย 2 เซ็ทใหญ่ยิงยาวตลอดปี 66

ทส. จัดเต็มของขวัญปีใหม่ สร้างสุขให้คนไทย รับปีกระต่าย 2 เซตใหญ่ยิงยาวตลอดปี’66 บริการ ตรวจควันดำ 2.5 แสนคันสกัดฝุ่น PM 2.5 พร้อมค่าเข้าชมอุทยาน แถมจัดสรรที่ดินทำกินกว่า 3.6 ล้านไร่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 สร้างสุขให้กับพี่น้องคนไทย ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกกระทรวงเสนอมาตรการ-โครงการ เป็นของขวัญปีใหม่ ช่วยค่าครองชีพและให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

โดยของขวัญปีใหม่ของ ทส. จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ และของขวัญปีใหม่ ตลอดปี 2566

               

สำหรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย มหกรรม ทส. พบประชาชน ใน 4 ภาค โดยจัดให้มีคลินิก ทส. ให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การรับสมัคร CSR โครงการปลูกป่า ตลาดสินค้าและบริการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

อีกทั้งเดินทางอุ่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยบริการจุดแวะพักบนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมทั้งมีศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช.1-10) 35 แห่ง และอากาศยาน อีก 5 ศูนย์ ตลอดจนตรวจวัดควันดํา ณ ถนนพหลโยธิน หน้าศูนย์โตโยต้า ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต และคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 จำนวนไม่น้อยกว่า 250,000 คัน ณ ศูนย์บริการรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนที่วางแผนท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถเข้าชมฟรี-บริการฟรี ทั้งค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 62 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา 6 แห่ง กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลเกาะมันใน จ.ระยอง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) จ.ภูเก็ต

รวมทั้งรับส่วนลด 10% ค่าเข้าสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง และส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง โดยมา 4 คน จ่าย 3 คน พร้อมสุขสนุกไปกับกิจกรรมป่าในเมืองในพื้นที่ 24 จังหวัด 31 แห่ง และเข้าใช้บริการสวนสาธารณะ ในโครงการฟื้นฟูป่า เพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ จ.สมุทรปราการ ตลอดจนรับบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้น ได้ฟรี

ทั้งนี้ ยังมีการส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อประชาชน จํานวน 17 แห่ง ทั้ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 500 ไร่ และ 300 ไร่ รวมทั้ง โครงการน้ำบาดาลระยะไกล อีกทั้งเตรียมแจกกล้าไม้มีค่า เมล็ดไม้ ต้นไม้ และกล้วยไม้ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

ตลอดจน ช็อป ใช้ ได้คูปองส่วนลด ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ และงานมหกรรม ทส.พบประชาชน รวมทั้งส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน และส่วนลดราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ลดสูงสุด 20% ณ FIO.SHOP ทุกสาขา

สำหรับของขวัญปีใหม่ ตลอดปี 2566 ประกอบด้วย การจัดที่ดินอยู่อาศัย ที่ทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื้อที่ 3.66 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 3,400 ไร่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ปี’66 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 44 จังหวัด 114 แห่ง

ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 9,135 ครัวเรือน จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน 16.44 ล้าน ลบ.ม. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปี’66 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 50 จังหวัด 298 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 55,082 ครัวเรือน

รวมทั้งการแจกสมุดความรู้สร้างจิตสำนึกด้านป่าชุมชน คู่มือประชาชนด้านการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม นิทรรศการน้ำบาดาลพบประชาชน นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ งานสัมมนาฉลากคาร์บอน และการให้บริการตรวจสอบข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ www.greenarea.deqp.go.th ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ e-Learning เป็นต้น

“ของขวัญทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทย เพื่อพี่น้องคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” นายวราวุธกล่าว