เปิดวิธีลงทะเบียน สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

สิทธิค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เปิดวิธีลงทะเบียน สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ช่วยเหลืออะไร ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน?

ตามที่วันนี้ (15 มี.ค. 2566) หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและประปา เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าของรัฐบาล

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดสำคัญก่อนรับสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ดังนี้

สิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ช่วยเหลืออย่างไร

สิทธิช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

สวัสดิการค่าไฟฟ้า

Advertisment

มีใบแจ้งค่าไฟฟ้า ตั้งแต่มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และมีรายละเอียดการรับสิทธิ ดังนี้

 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า
 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ
 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

สวัสดิการค่าน้ำประปา

มีใบแจ้งค่าน้ำประปา ตั้งแต่มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท มีเงื่อนไขการรับสิทธิ คือ

 • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

ลงทะเบียนสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ อย่างไร?

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

Advertisment

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
 • เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th
 • เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

การประปานครหลวง (กปน.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการ ค่าน้ำ-ค่าไฟ มีเงื่อนไขอย่างไร?

ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาได้ทุกคน โดยกำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนสำเร็จเพื่อรับสิทธิตามโครงการ ปี 2565 แล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรรับบริการอยู่

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการดังกล่าว ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
 • หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
 • หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

จะได้รับสิทธิสวัสดิการ ช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ เดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

ส่วนผู้ถือบัตรเดิมที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาอยู่ จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566