อัพเดตน้ำในเขื่อนทั้งประเทศ ขยับมากขึ้น 48,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของความจุ

เขื่อน

กรมชลประทานบริหารน้ำหลาก ควบคู่รับมือเอลนีโญ เก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด ก่อนหมดฝน อัพเดตปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งประเทศ ขยับมากขึ้น 48,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของความจุอ่าง 

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และด้านตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก

นายประพิศ จันทร์มา
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ล่าสุดได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ ประจำจุดเสี่ยง สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

               

ด้านสถานการณ์เอลนีโญ ปัจจุบันมีกำลังปานกลาง แต่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2566 จึงได้สั่งการให้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ปัจจุบัน (21 ก.ย. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 48,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างรวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 12,003 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างรวมกัน

อัพเดทน้ำในเขื่อนทั้งประเทศ