ผู้ผลิตนมแห่ขอขึ้นราคา 6 ราย กรมการค้าภายในแตะเบรก ขอดูต้นทุน

กรมการค้าภายใน เผยมีผู้ผลิตภัณฑ์นมเข้ามายื่นขอขึ้นราคาแล้วรวม 6 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารต้นทุน ย้ำยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาในตอนนี้ ขณะที่ การดูแลราคาสินค้าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีลดราคาช่วยประชาชน

วันที่ 26 มกราคม 2567 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากต้นทุนน้ำนมโคดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ประกาศปรับราคาจาก 20.50 บาท/กก. เป็น 22.75 บาท/กก.นั้น ล่าสุดมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้านม ได้เข้ามายื่นเพื่อขอปรับขึ้นราคาสินค้ากับกรมการค้าภายในรวม 6 ราย จากเดิมที่มีการเข้ามายื่นก่อนหน้านี้ 2 ราย

แต่ทั้งนี้ กรมยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร โดยใช้เวลา 15 วันนับตั้งแต่ที่ยื่นขอขึ้นราคา เกณฑ์การพิจารณายังยึดเรื่องต้นทุนน้ำนมดิบเท่านั้น ต้นทุนอื่นไม่ได้พิจารณาร่วม ส่วนสินค้าอื่นที่ใช้นมผงนั้นไม่ได้พิจารณาให้ขึ้นราคา เพราะจะพิจารณาจากต้นทุนสินค้าที่ใช้น้ำนมดิบเท่านั้น ส่วนสินค้านมเปรี้ยว รวมไปถึงโยเกิร์ต เป็นสินค้าทางเลือกไม่ต้องขออนุญาต เพราะไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโต

สำหรับการดูแลราคาและปริมาณสินค้า ขณะนี้กรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ค้าขายด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็ก และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ได้ลงพื้นที่ห้างโก โฮลเซล สาขาพระราม 2 และห้างแม็คโคร สาขาบางบอน พบว่า สินค้าทุกประเภทมีปริมาณที่เพียงพอ และห้างค้าส่งทั้งสองแห่งได้ให้ความร่วมมือกับกรม ในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งอาหารสด อาหารสำเร็จรูป วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ซอสปรุงรส ข้าวสารถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ของใช้ประจำวัน เครื่องครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

ทั้งนี้ ผู้ที่ไปซื้อสินค้าจากห้างค้าส่ง นอกจากผู้บริโภคครัวเรือนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายของชำ และผู้ประกอบการกลุ่ม HoReCa (โฮเรก้า) ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เมื่อสามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้ในราคาประหยัดก็จะช่วยลดต้นทุนลง


ทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ต่อไป ท้ายที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคด้วย อย่างไรก็ดี ขอเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาและการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ได้มาตรฐานและเที่ยงตรง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถแจ้งได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @MR.DIT