เซเนกัล สนใจขอซื้อข้าวหอมไทย เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

เซเนกัล สนใจขอซื้อข้าวหอมไทย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของเซเนกัล เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนใจขอซื้อข้าวไทย สำหรับความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO’s 13th Ministerial Conference : MC13) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

Mr.Abdou Karim FOFANA รัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของสาธารณรัฐเซเนกัล ได้ขอเข้าพบและหารือในระดับทวิภาคี (Bilateral Meeting) จากการหารือเซเนกัลสนใจที่จะขอซื้อข้าวจากไทยในปีนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ (Food Security) พร้อมมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศ ไปเจรจาต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลความชัดเจนทั้งปริมาณและราคาต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากเซเนกัลก็ยังไม่สามารถเพาะปลูกข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศ และกังวลผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปเซเนกัล ได้เสนอให้เซเนกัลนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้เชิญรัฐมนตรีการค้าฯ ของเซเนกัลเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX ANUGA 2024 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เซเนกัลเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งในปี 2565-2566 ติดกลุ่ม 1 ใน 10 ของตลาดส่งออกข้าวไทย โดยไทยส่งออกข้าวไปเซเนกัลประมาณกว่า 200,000 ตัน/ปี ซึ่งประมาณกว่าร้อยละ 80 เป็นข้าวหอมมะลิไทย และในปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) ไทยส่งออกข้าวไปเซเนกัลประมาณกว่า 60,000 ตัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพบหารือกับรัฐมนตรีการค้าฯ ของเซเนกัล ได้ขอให้เซเนกัลสนับสนุนนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น และแสดงความพร้อมที่จะเป็นแหล่งนำเข้าข้าว และส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เซเนกัลในทุกสถานการณ์ตลอดไปด้วย