บีโอไอ ดึง 85 บริษัทผลิตชิ้นส่วนไทยร่วมผลิตป้อนโรงงานอีวี MG กวาดรายได้ 1,400 ล้านบาท

BOI

บีโอไอ ผนึกกำลังค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ MG และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดงานใหญ่ “MG Sourcing Day” ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศร่วม 218 ราย เข้าสู่ซัพพลายเชนของ MG เพิ่ม เกิดการเจรจาธุรกิจ 134 คู่ และสร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มอีกกว่า 1,380 ล้านบาท จาก 85 บริษัท

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต EV ครบวงจรระดับโลก โดยที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดกิจกรรม Sourcing Day ร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลายราย เช่น BYD, NETA, BMW เป็นต้น

และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา บีโอไอร่วมกับค่ายรถยนต์ MG การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดงานแสดงชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า การบรรยายแนวทางการจัดซื้อชิ้นส่วนของ MG และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “MG Sourcing Day” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง MG ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งในระดับ Tier 1-3

งาน “MG Sourcing Day” ในครั้งนี้ มีผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 450 คน จาก 218 บริษัท โดยในจำนวนนี้ มีบริษัทที่ได้ร่วมเจรจาธุรกิจจำนวน 134 คู่ ครอบคลุมการจัดหาชิ้นส่วนกว่า 40 รายการ ตามความต้องการของ MG เช่น ชิ้นส่วนตัวถังรถ, ระบบส่งกำลังรถยนต์ (Powertrain), ชิ้นส่วนภายในรถยนต์, e-Compressor, Wire Harness รวมทั้งชิ้นส่วนในกลุ่มโลหะและพลาสติก ซึ่งจากการประเมินผลเบื้องต้นหลังการจัดงาน พบว่า จะสร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศเพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อยกว่า 1,380 ล้านบาท จาก 85 บริษัท

“ในการสร้างฐานอุตสาหกรรม EV หัวใจสำคัญคือ การพัฒนาซัพพลายเชนในประเทศให้ครบวงจรและเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรม EV ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก บีโอไอมีนโยบายสนับสนุนให้ค่ายรถยนต์ EV ต่าง ๆ จัดหาชิ้นส่วนจากในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของค่ายรถยนต์เองแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงลงมาถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยในกลุ่ม Tier 2-3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs ไทยด้วย

Advertisment

โดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะ จนสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ป้อนให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทเหล่านี้ พร้อมจะเป็น Supplier ที่มีคุณภาพให้กับ MG ได้อย่างแน่นอน”

นายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี กล่าวขอบคุณบีโอไอ และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้เชิญ MG เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญกับการใช้ชิ้นส่วน
ในประเทศ และเป็นโอกาสที่ดีของ MG ที่ได้มารู้จักกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีศักยภาพระดับสากลอีกมากมาย

“ที่ผ่านมา MG ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 ในหลากหลายด้าน ทั้งการจัดซื้อ การจ้างผลิตชิ้นส่วน การวางแผนพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีและ
การสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ ให้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ EV เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ผลิตเหล่านี้สามารถผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับอุตสาหกรรม EV ในระยะต่อไป

ในฐานะผู้บริหารคนไทย ขอยืนยันว่า MG ให้ความสำคัญ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ชิ้นส่วนของรถยนต์ MG มาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ได้มากที่สุด”

Advertisment

ทั้งนี้ ค่ายรถยนต์ MG ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายแรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทย-จีน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 13,000 ล้านบาท กำลังการผลิตรถยนต์ทุกประเภทรวมกันกว่า 100,000 คันต่อปี

ปัจจุบันจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 1,100 คน และมีการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศประมาณ 45% ของชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด โดยมีแผนขยายการลงทุนและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง