กฟน. เริ่มเก็บค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.50 บาทต่อหน่วย

รถ EV
FILE PHOTO : Daniel LEAL / AFP

การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.50 บาท ต่อหน่วย พิเศษตลอดเดือนสิงหาคม รับเงินคืน CASH BACK 50% เริ่มวันนี้ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้านครหลวง เริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ประชาชนชาร์จไฟฟรีครบกำหนดแล้ว โดย MEA EV จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเดียว 7.50 บาทต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พร้อมรับเงินคืน CASH BACK ผ่าน MEA EV Wallet 50% เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง MEA ครบรอบ 64 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ระบบจะนำเงินเข้า Wallet MEA EV Application ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินที่ชาร์จ (ภายในเวลาที่กำหนด) สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ร่วมแคมเปญ มีรายละเอียด ดังนี้

สถานีชาร์จ ที่ทำการ MEA

 • วัดเลียบ
 • บางขุนเทียน
 • บางเขน
 • บางใหญ่
 • ธนบุรี
 • สมุทรปราการ
 • ลาดกระบัง
 • นนทบุรี
 • บางกะปิ
 • บางพลี
 • ยานนาวา
 • บางนา
 • นวลจันทร์
 • บางบัวทอง
 • มีนบุรี
 • เพลินจิต
 • บางพูด

สถานีชาร์จในพื้นที่พันธมิตร

 • 7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซาลและสาขาบางขุนนนท์
 • หมู่บ้าน THER
 • ลาดพร้าว 93
 • ศูนย์บริการ MK Plus
 • สวนเบญจกิติ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • ไม่สามารถโอนเงินที่ได้รับจาก MEA ออกจาก MEA EV Wallet ได้ และไม่สามารถจำหน่าย หรือโอนสิทธิในการร่วมกิจกรรมให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ MEA มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม
 • จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 • หากผู้ร่วมกิจกรรมประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน MEA สามารถตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลนั้นทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 • จะไม่รับผิดชอบการกระทำของผู้ร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนเองแต่ฝ่ายเดียว
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของ MEA ถือเป็นที่สิ้นสุด

กฟผ.กางแผนรุกธุรกิจ EV ลุยลงทุนสถานีชาร์จ “รถบรรทุก”