บางกอกโพสต์ ขายสื่อ “โพสต์ทูเดย์-นิวส์เคลียร์” ให้เนชั่น มูลค่า 58.85 ล้าน

บางกอกโพสต์ประกาศขายสื่อ “โพสต์ทูเดย์-นิวส์เคลียร์” พร้อมลิขสิทธิ์สื่อออนไลน์ ให้ บมจ.เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) มูลค่า 58.85 ล้านบาท เตรียมส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ “ผู้ซื้อ” วันที่ 30 กันยายนนี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ของ “โพสต์ทูเดย์และนิวส์เคลียร์ ออนไลน์” กับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ในราคา 58.85 ล้านบาท

โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินนี้ บริษัทจะนำไปใช้ชำระหนี้สินของบริษัท และยังจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยลดการขาดทุนต่อไปจากการประกอบกิจการโพสต์ทูเดย์และนิวส์เคลียร์ในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

การขายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทมีโอกาสที่จะมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นจากการไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของโพสต์ทูเดย์และนิวส์เคลียร์ ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักคือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และบางกอกโพสต์ออนไลน์อยู่ต่อไป

ทั้งนี้ จะส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ให้แก่ผู้ซื้อในวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยปัจจุบัน POST ผลประกอบการไตรมาส 2/65 มีผลขาดทุนรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน (33.7) ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนจำนวน (105.4) ล้านบาท ขาดทุนลดลง 71.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 68.0