หุ้น AWC เสียบแทน JTS เข้าดัชนี FTSE Large Cap มีผล 19 ธ.ค.นี้

หุ้น AWC เสียบแทน JTS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-ฟุตซี่ รัสเซล ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหุ้นชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผล 19 ธ.ค. ด้านหุ้น AWC เสียบแทน JTS เข้าดัชนี FTSE Large Cap

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหุ้นชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series ซึ่งจะมีผลวันที่ 19 ธ.ค. 2565 โดยหุ้น บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ แทนที่ บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) ในการเข้าคำนวณดัชนี FTSE Large Cap Index และดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ และดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 18 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ftserussell.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/market/index/ftse-set/profile


การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2566