อนันดา ขายหุ้นกู้ 2 รุ่นหมดเกลี้ยง 3,500 ล้านบาท

อนันดา ขายหุ้นกู้ 2 รุ่นหมดกลี้ยง 3,500 ล้านบาท

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ปิดการขายหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 3,500 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น

ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถปิดการขายด้วยมูลค่า 3,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งเป็น “ระดับลงทุน” (Investment Grade) โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง

ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ โดยจะเปิดตัวโครงการใหม่อีก 6 โครงการ มูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งจะสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2566” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดาฯ กล่าว

อนันดาฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เน้นแนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเซ็กเมนต์ต่าง ๆ ในรอบ 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 2565) บริษัทมียอดขายกว่า 10,200 ล้านบาท ขณะที่ยอดโอนมากกว่า 9,300 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 23% และยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 กว่า 10,000 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงการแอชตัน อโศก ซึ่งมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับ หน่วยงานรัฐ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ หน่วยงานรัฐ โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ “ผู้ร้องสอด” ทั้ง 2 คดี

ความคืบหน้าล่าสุด ณ ขณะนี้ คดีของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยังอยู่ระหว่างรอการตัดสินจากศาลปกครองสูงสุด ส่วนคดีของสยามสมาคมฯ ศาลปกครองกลางเห็นว่าในทางพฤตินัยที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางสั่งให้หน่วยงานภาครัฐผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางเข้าออกเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 ภายใน 180 วันนับแต่คดีถึงที่สุด ซึ่งหากมีความคืบหน้าใด ๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป