JASIF แจ้งเปลี่ยนสปอนเซอร์เป็น AIS แทน JAS พร้อมปรับเลิกเงื่อนไขสัญญากองทุนใหม่

JASIF

ผู้จัดการกองทุน JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่เป็น AIS ที่ควบรวมกิจการกับ TTTBB รวมถึงปรับเลิกเงื่อนไขสัญญากองทุนที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวของ JAS มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย.นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้สนับสนุน (sponsor) จากบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ JAS ที่เป็นผู้สนับสนุนรายเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565


ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป