ก.ล.ต. อนุมัติ “ปูนซิเมนต์ไทย” ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 3.4%

เอสซีจี

ก.ล.ต.อนุมัติ “ปูนซิเมนต์ไทย” ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 1 รุ่น อายุ 4 ปี มูลค่า 20,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 3.40%


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอดุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2567 (SCC284A) จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2567 จำนวน 25,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป รายละเอียดดังนี้

  • หุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี
  • จ่ายดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
  • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  • วันออกหุ้นกู้ 1 เม.ย. 2567
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 เม.ย. 2571
  • ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : A (tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอขาย

  1. ลำดับที่ 1 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A
  2. ลำดับที่ 2 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น
  3. ลำดับที่ 3 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป