ครม.ไฟเขียว งบประมาณปี’68 ปรับปรุงใหม่ รายจ่าย 3.75 ล้านล้าน-สัดส่วนงบฯลงทุน 24.20%

ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 2568 ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว เผยวงเงินพุ่งทะลุ 3.752 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนกว่า 2.72 แสนล้าน ขณะที่งบฯ ลงทุนจัดเพิ่มขึ้นเป็น 24.20% ของวงเงินงบประมาณ จากปีก่อนมีแค่ 20.40% พร้อมจัดงบฯชำระคืนต้นเงินกู้ 1.5 แสนล้าน

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 จํานวน 3,752,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,480,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 ประกอบด้วย

1) รายจ่ายประจำจำนวน 2,704,574.8074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 164,106.3074 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.07 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 73.00 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 118,361.1305 ล้านบาท)

3) รายจ่ายลงทุนจำนวน 908,223.8536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 198,143.2536 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.90 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.20 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 20.40 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Advertisment

4) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 150,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 31,780 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.86 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.00 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.40 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 10,198.6610 ล้านบาท)