“แบงก์ชาติ” คลอดเกณฑ์กำกับ “แก้หนี้” ที่มีเจ้าหนี้หลายราย

แบงก์ชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

วันที 1 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (30 กันยาย 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของภาคครัวเรือนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ธปท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวาง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้ ของลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งลูกหนี้ต้องเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละรายที่อาจมี เงื่อนไขและมาตรฐานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่แตกต่างกัน ทำให้ความตั้งใจของลูกหนี้ที่จะปลดภาระหนี้สินที่มีอยู่และเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ธปท. จึงได้ออกหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายเพื่อส่งเสริมการมีหน่วยงานกลาง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายอย่างครบวงจรภายใต้กรอบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสปลดภาระหนี้สิน ของตนได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานกลางดังกล่าวให้ความรู้ทางการเงิน แก่ลูกหนี้เพื่อส่งเสริมให้ลูกหนี้มีการวางแผนการบริหารการเงินที่ดียิ่งขึ้นและไม่ตกอยู่ในภาวะ ประสบปัญหาการเงินอีกในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมลูกหนี้ในวงกว้าง รวมถึงลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ให้ครอบคลุม ถึงกรณีที่มีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป และขยายขอบเขตให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับ และบริษัทบริหารสินทรัพย์

อีกทั้ง ขยายให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เองตามหลักการและหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงื่อนไข แนวทาง การปฏิบัติงานเช่นเดียวกับโครงการในประกาศของ ธปท.นี้ โดยไม่ผ่านหน่วยงานกลางก็ได้


สำหรับรายละเอียด ประกาศ ธปท. ดังกล่าว มีดังนี้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0045.PDF

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ