กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ มือกฎหมาย M&A ถอดรหัส ทรูควบดีแทค

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจยุคดิจิทัล กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสองผู้เล่นรายใหญ่ หลังจากเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” (GULF) ปิดเกมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ “อินทัช โฮลดิ้งส์” ด้วยสัดส่วน 42.25% และกลายเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และส่งผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างและทีมบริหารครั้งใหญ่

และเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 “ทรู คอร์ปอเรชั่น” (TRUE) และ “โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น” (DTAC) ก็ประกาศดีลการควบรวมกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลายเป็นประเด็นร้อน และตั้งคำถามถึงทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในอนาคตที่จะอยู่ในมือผู้เล่นรายใหญ่แค่สองราย

ความสำเร็จของดีลไม่ใช่แค่สองบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อดีตประธาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ มือกฎหมายด้านควบรวมกิจการ (M&A) ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองดีลการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ในมิติต่าง ๆ รวมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าดีลควบรวมนี้มีมูลค่าประมาณ 250,000 ล้านบาท

นับได้ว่าเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของตลาดทุนไทย แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความกังวลของนักวิชาการและสภาผู้บริโภคในเรื่องการผูกขาดและการมีอำนาจเหนือตลาดไม่น้อย

“ดีลนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีของทั้งสองบริษัท เรียกว่า win-win แต่ความสำเร็จของดีลนี้ควรจะเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของสองบริษัทเท่านั้น แต่จะต้องทำให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับการบริการที่ดีขึ้นและเป็นธรรม พร้อมสร้างอีโคซิสเต็มที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและไม่ทำให้รายได้ภาครัฐหายไปในอนาคต”

และหากกรณีดีลควบรวม TRUE และ DTAC ประสบความสำเร็จ มองว่าจะสร้างปัญหาให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) และจะทำให้เหลือผู้เล่นแค่ 2 เจ้าใหญ่เท่านั้น คือ กลุ่ม TRUE+DTAC กับกลุ่ม AIS และ NT อาจจะกลายเป็นปัญหาของภาครัฐต่อไปในอนาคต

ถอดรหัสดีลควบรวม “ทรู-ดีแทค”

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์กล่าวว่า จากที่ทั้งสองบริษัทประกาศศึกษาการควบรวมกิจการแบบ equal partnership ที่เป็นการควบกิจการ “แบบแลกหุ้น” และจะทำให้เกิด “บริษัทใหม่” ที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแทน หมายความว่าในอนาคตบริษัท TRUE กับ DTAC จะหายไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งคาดว่าดีลจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 ของบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้น

และจากที่มีประสบการณ์ทำดีล M&A มาหลากหลายธุรกิจ ขอแยกประเด็นต่าง ๆ ในมุมมองด้านกฎหมาย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 7 ประเด็น ดังนี้

1.การควบรวมของ TRUE และ DTAC เป็นการควบรวมแบบ horizontal mergers เพื่อขยายธุรกิจ เช่น กรณีกลุ่ม ปตท.ที่ควบบริษัทของ PTTAR (ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น) กับ PTTCHEM (ปตท. เคมิคอล) กลายเป็น PTT GC ซึ่งเข้มแข็งมากในปัจจุบัน2.เป็นการผนึกกำลังทั้งด้านการเงิน การจัดการ และการเพิ่มอำนาจทางการตลาดให้กิจการใหญ่ขึ้น ทำให้มี economy of scale

3.ควบรวมกิจการโดย “ไม่ต้องใช้เงินสด” แต่แลกหุ้น ยกเว้นในส่วนของการทำคำเสนอซื้อ (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) จากผู้ถือหุ้นของ DTAC และ TRUE และเป็นการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข คือ จะตกลงซื้อต่อเมื่อได้หุ้นร้อยละตามที่กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใน TRUE เช่น China Mobile ขายหุ้นออก เป็นต้น

4.ต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินและกฎหมาย (due diligence) เป็นกระบวนการสำคัญก่อนที่คณะกรรมการจะลงมติให้ควบรวมกิจการ และต้องประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัท เพื่อลงมติควบบริษัททั้งสองเข้าด้วยกันเป็นบริษัทใหม่ มาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน และรับโอนทั้งสิทธิ-หน้าที่และใบอนุญาตต่าง ๆ บริษัทเดิมคือ TRUE และ DTAC จะหายไปและต้องมีการชำระบัญชี

ดีล M&A แลกหุ้น “ไม่ต้องเสียภาษี”

5.การควบกิจการโดยวิธีการแลกหุ้นในโมเดลของทรูและดีแทคจะ “ไม่มีภาระภาษี” กับทั้งสองบริษัท และในระดับผู้ถือหุ้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไทยและต่างประเทศ ซึ่งประโยชน์ทางภาษีในการควบกิจการในรูปแบบนี้ถือว่าเป็น win-win ทั้งคู่

ต่างกับการทำ M&A ในรูปแบบการซื้อขายหุ้น หรือซื้อทรัพย์สิน จะมีภาระภาษีบริษัทและผู้ถือหุ้นสูงมากหากมีกำไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง และนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นอยู่อาจต้องเสียภาษีถึง 20%

กรณีนี้มีแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่เสนอขายหุ้นในการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เท่านั้นที่จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

6.บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด ที่จะเป็นบริษัทร่วมทุน 50/50 จะเป็นบริษัทที่ไปลงทุนในเทคโนโลยีและดิจิทัลในฐานะเป็น VC รวมทั้งลงทุนในอีโคซิสเต็มของธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีขยายการลงทุนในระดับภูมิภาค

“อำนาจเหนือตลาด” สำคัญกว่ามาร์เก็ตแชร์

ประเด็นสุดท้ายคือ การควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC จะสำเร็จลงได้จะต้องผ่านด่านการอนุญาตของคณะกรรมการ กสทช. รวมถึงคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด และเพื่อประโยชน์กับผู้บริโภค

แม้ว่าการควบรวม “ทรู+ดีแทค” จะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 50% และกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 48-49% แต่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของ กสทช. หรือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประเด็นเรื่อง “อำนาจเหนือตลาด” จะสำคัญมากกว่า “ยอดลูกค้า” หรือส่วนแบ่งตลาด

เรื่อง “อำนาจเหนือตลาด” จะดูประเด็นของรายได้เป็นหลัก ปัจจุบันรายได้ของ AIS มากกว่ารายได้ของทรูและดีแทครวมกัน

อย่างไรก็ดี การควบรวมของ “ผู้รับใบอนุญาต” นอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดไว้แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (มาตรา 21) และประกาศของ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553


คณะกรรมการ กสทช. และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาจ “อนุญาต” โดยกำหนดเงื่อนไข หรือ “ไม่อนุญาต” เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม เพราะทำให้กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ