ย้อนอดีตค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังประกาศขึ้นค่าโดยสาร 1 ม.ค. 66

รายงานพิเศษ : ย้อนอดีตเปิดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังประกาศขึ้นค่าโดยสาร 1 ม.ค. 66

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ประมวลค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว เปิดเงื่อนไขปรับค่าโดยสาร 7 ปีสุดท้ายสัญญาสัมปทาน ส่วนต่างค่าโดยสารเพดานราคากว่า 17 บาท

เปิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 3 ช่วง

1.ส่วนสัมปทานหรือส่วนไข่แดง คือช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน มีระยะทางรวม 23.5 กม. มีสถานี 24 สถานี โดยสัมปทานส่วนนี้มีระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันเดินรถ คือวันที่ 5 ธันวาคม 2542-4 ธันวาคม 2572

โดยอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และรายได้ทั้งหมดเป็นของเจ้าของสัมปทาน คือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ขายสิทธิในรายได้ให้แก่กองทุน BTSGIF ซึ่งค่าโดยสารส่วนที่จะมีการปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ราคา 17-47 บาท จากเดิม ราคา 15-44 บาท

2.ส่วนต่อขยาย 1 ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง และช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า มีระยะทางรวม 12.75 กิโลเมตร มีสถานี 11 สถานี ส่วนนี้กรุงเทพมหานครลงทุนสร้างเองทั้งหมด และได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เดินรถไฟฟ้า ซึ่งต่อมากรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ให้เดินรถต่อ

ซึ่งส่วนนี้รายได้จากค่าโดยสารเป็นของกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยปัจจุบันอัตราค่าโดยสารคือ 15 บาทตลอดสาย

3.ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีระยะทางรวม 32 กิโลเมตร สถานี 25 สถานี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำบันทึกมอบหมายงาน ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้เดินรถ

ก่อนที่จะได้ไปว่าจ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยส่วนนี้ติดปัญหาในส่วนของกระบวนการมอบหมายงาน ทำให้ส่วนนี้ยังไม่สามารถเก็บค่าโดยสารได้

ดังนั้นจึงทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไปยังส่วนสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะต้องรับภาระค่าโดยสารส่วนที่สูงขึ้น

เปิดเงื่อนไขขึ้นค่าโดยสาร BTS

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่า เงื่อนไขการปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทานของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นั้นมีเงื่อนไขอยู่ 3 ข้อ คือ

1. สามารถปรับได้ทุก ๆ 18 เดือน

2. จะต้องประกาศการปรับค่าโดยสารล่วงหน้าแก่ประชาชนและแจ้งต่อกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. อัตราที่ปรับขึ้นจะต้องไม่เกินเพดานค่าโดยสาร

ย้อนอดีตค่าโดยสาร BTS

ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทานมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

1. เปิดให้บริการ 2542-2550 ราคา 10-40 บาท มีเพดานค่าโดยสาร 15-45 บาท

2. 1 มีนาคม 2550-31 พฤษภาคม 2556 ราคา 15-40 บาท มีเพดานค่าโดยสาร 18-56 บาท

3. 1 มิถุนายน 2556-30 กันยายน 2560 ราคา 15-42 บาท มีเพดานค่าโดยสาร 18-56 บาท

4. 1 ตุลาคม 2560-31 ธันวาคม 2565 ราคา 15-44 บาท มีเพดานค่าโดยสาร 20-60 บาท

5. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ราคา 17-47 บาท มีเพดานค่าโดยสาร 21.52-64.53 บาท

7 ปีสุดท้ายสัมปทานขึ้นอีกไหม

ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าระยะเวลาของสัมปทานยังเหลืออีก 7 ปี กับช่องว่างระหว่างค่าโดยสารที่เก็บจริงอีกกว่า 17 บาท ทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะมีการขึ้นค่าโดยสารอีกหรือไม่


โดยแหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถขึ้นค่าโดยสารอีกได้จนถึงเพดานค่าโดยสาร แต่ทางกรุงเทพมหานครคาดว่าการขึ้นค่าโดยสารจนชนเพดานค่าโดยสารนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสาร