กรมอุตุฯเตือน อากาศยังหนาวเย็นถึง 4 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-4 องศา

อากาศหนาวเย็น-ยอดดอย
เครดิตภาพ : ORAPIN WACHANGNGOEN

ปีใหม่ยังฟินอากาศหนาว กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า คาดอากาศยังหนาวเย็นถึง 4 ม.ค. 2566 เตือนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของไทย ภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา ส่วนภาคอื่น ๆ รวม กทม.ลด 1-3 องศา ยอดภูต่ำสุด 3-6 องศา กทม.เย็นสุด 17-20 องศา ภาคใต้มีฝน 10-40% ของพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า หรือระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565-4 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่า การคาดหมายอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565-1 มกราคาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง

การคาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 มีดังนี้

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 65-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ทางตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 29-30 ธ.ค. 65 อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในวันที่ 30 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 3-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 อากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ในช่วงวันที่ 2-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ในวันที่ 30 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66 อากาศเย็น และอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 2-4 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศช่วงปีใหม่ 2566 จากกรมอุตุนิยมวิทยา