โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการระดับสูงของ กทม. พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย รายแรกเป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหาคร ส่วนอีกรายเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หลังลาออกจากราชการ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตำแหน่งรวม 2 ราย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ ประกาศฉบับแรก ระบุว่า ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายสมชาย เดชากรณ์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อีกฉบับ ระบุว่า ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายเกรียงไกร จงเจริญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขรก. กทม.พ้นจากตำแหน่ง-ฉบับ2