การปรับทิศทางของโลก ด้วย AI อย่าง “ChatGPT”

ChatGPT
คอลัมน์ : Pawoot.com
ผู้เขียน : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

การพัฒนาเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบทั้งในด้านสังคม และธุรกิจอย่างที่เห็น การบูรณาการของปัจจัยที่สำคัญ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการปรับทิศทางของนวัตกรรมของโลก

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่เพียงแค่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ แต่ยังสามารถนำไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การแก้ปัญหาทางการแพทย์ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ การคาดการณ์สภาพอากาศ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง ChatGPT ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการสื่อสาร โดยสามารถให้คำตอบ และยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานของมนุษย์ไปได้อย่างมาก ด้วยพลังของการเรียนรู้แบบ Deep Learning ที่ได้นำมาใช้กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การจำแนกภาพ การประมวลผลเสียง การแปลภาษา เป็นต้น

ChatGPT สามารถตอบคำถาม สร้างข้อความ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในลักษณะที่คล้ายกับการสนทนามนุษย์ จึงทำให้การปรับใช้ ChatGPT ได้มีผลกระทบที่หลากหลายในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในด้านของการให้บริการลูกค้า การพัฒนาแอปพลิเคชั่น และการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ด้วยสาเหตุของความสามารถของ ChatGPT ที่ทำให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อคำถามหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างประสบการณ์การสื่อสารใหม่ ๆ ให้กับมนุษย์

นอกจากนี้ ChatGPT ยังมีความสามารถทางภาษา ถูกพัฒนาจากโมเดลทางภาษา GPT-3 ซึ่งมีความสามารถทางภาษาที่สูงมาก การเรียนรู้จากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นพื้นฐานในการทำให้ ChatGPT สามารถทำนายและสร้างข้อความที่มีความสมจริง มีนัยสำคัญ มีการปรับปรุงการให้บริการตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบคำถามและสร้างข้อความ

มีการเพิ่มฟังก์ชั่นเสมอเพื่อให้ ChatGPT มีการตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้น พัฒนาเครื่องมือและสิทธิในการควบคุมการใช้งานของ ChatGPT เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดแนวทางและการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพในการประมวลผลเพื่อให้การตอบสนองเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้หลาย ๆ องค์กรไม่ได้เปิดใจต่อการใช้งานกับ ChatGPT แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง ChatGPT ได้มีการปรับปรุงเป็น Version ChatGPT-4 ซึ่งหากใครจะใช้จะต้องมีการชำระเงิน

โดย Version ChatGPT-4 นั้นมีการนำเสนอความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งยังมีการอัพเดตข้อมูลที่ใกล้เคียงภายในช่วงต้นปีนี้มากที่สุด การปรับปรุงนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ ChatGPT กำลังพยายามทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ สามารถกำหนดแนวทางวิธีการตอบคำถามได้อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภายในองค์กรของตนเองได้ ซึ่งผมได้มีการทดลองใช้งาน และลองสร้าง PawootGPT ขึ้นมา เช่น หากผมอยากให้ PawootGPT สามารถตอบคำถามว่า “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ คือใคร” ผมก็เริ่มจากการที่นำข่าวที่มีการเขียนเกี่ยวกับตัวผมเองให้กับ PawootGPT มีการจดจำข้อมูลเหล่านั้น

หรือหากอยากให้ PawootGPT สามารถรู้วิธีแนวคิดว่ามีความคิดเช่นไร ผมก็ส่งลิงก์ Blog post ที่มีการบันทึกอยู่เป็นประจำให้ GPT มีการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ นั่นหมายถึงว่าหากมีใครสักคนที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมเอง ก็สามารถเข้าไปใช้งานตัว GPT ที่ผมสร้างขึ้นมาได้


อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถทุ่นแรงมนุษย์ได้ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงบางครั้งอาจมีความเสี่ยงที่จะให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจึงควรพิจารณาไตร่ตรองคำตอบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และทำการตรวจสอบอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น หากจะนำคำตอบของ AI ไปใช้งาน เพราะความสามารถของ AI จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาต่อไปและอาจจะยังไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ เทียบเท่ากับมนุษย์