ชัยนาท จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

แข่นเรืองยาว จ.ชัยนาท
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดชัยนาท จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

นายวิทยา ชพานนท์ ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือยาวในเทศกาลวันเข้าพรรษาของจังหวัดชัยนาท มีการจัดแข่งขันติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึง ปี 2562 รวม 22 ครั้ง ส่วนในปี 2563-2565 จังหวัดชัยนาทมิได้จัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาปีนี้วัดพระยาตาก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทขึ้น นับเป็นครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566

               
แข่นเรืองยาว จ.ชัยนาท
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท กรมประชาสัมพันธ์

โดยได้การสนับสนุนจากจังหวัดชัยนาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดชัยนาทและให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า OTOPสินค้าชุมชนต่าง ๆ, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

โดยในปีนี้มีเรือยาวสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 32 ลำ ประกอบด้วย เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ เรือยาวกลาง 4 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ และเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 16 ลำ เป็นเรือยาวมาจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 15 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม หนองคาย พิจิตร ชลบุรี ปทุมธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี ศรีสะเกษ สุโขทัย นนทบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ราชบุรี และจังหวัดชัยนาท

โดยได้กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระยาตาก ประเภท เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย, เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และชิงชนะเลิศเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย

และในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 จะแข่งขันที่หน้าบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท รอบคัดเลือกประเภท เรื่อยาวเล็ก 30 ฝีพาย (รอบสอง) เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย และรอบชิงชนะเลิศเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย

สำหรับเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้ 1.ประเภทเรื่อยาวใหญ่ ก. และ ข. 55 ฝีพาย ได้รับถ้วยรางวัล ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) 2.ประเภทเรือยาวกลาง ก. และ ข. 40 ฝีพาย ได้รับถ้วยรางวัล ของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายนที มนตริวัต) 3.ประเภทเรือยาวเล็ก ก. และ ข. 30 ฝีพาย ได้รับถ้วยรางวัล ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (นายอนุสรณ์ นาคาศัย)

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าโอทอป สินค้าทางการเกษตร อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล อุปกรณ์ตกแต่งสวน เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและมีคอนเสิร์ตให้ชมฟรีตลอดงาน

และเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดชัยนาท โดยนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มอบเทียนพรรษาให้กับนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และปล่อยขบวนรถบุปผชาติแห่เทียนพรรษา เพื่อไปถวายวัดต่าง ๆ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา