แรงงานจังหวัดน่าน ตั้งกลุ่มไลน์ช่วย 898 คน ยังไร้ข้อมูลในอิสราเอล

แรงงานจังหวัดน่าน
ภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านตั้ง LINE กลุ่มประสานงานช่วยเหลือ แรงงานชาวจังหวัดน่านที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล 898 คน เบื้องต้นยังไม่ได้รับข้อมูลว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายกฤชเพชร เพชรระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดน่าน และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดน่าน ร่วมแถลงข่าวถึงการเตรียมการรับแรงงานชาวจังหวัดน่านที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล ที่กำลังเกิดการสู้รบอยู่ในขณะนี้

โดยจังหวัดน่านมีแรงงานที่ไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล 898 คน ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการสู้รบทำให้ระบบการสื่อสารระงับลง ญาติในเมืองไทยไม่สามารถติดต่อกับแรงงานได้หลายคน จึงสร้างความกังวลใจให้แก่ญาติของแรงงานเหล่านั้น

               

ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านได้จัดทำกลุ่มไลน์งานต่างประเทศ สจจ.น่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างญาติ และแรงงานชาวจังหวัดน่านที่ไป ทำงานในประเทศอิสราเอล ขอให้ญาติเข้ากลุ่มไลน์และขอให้ส่ง QR Code นี้ไปให้แรงงานในประเทศอิสราเอลเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อการติดต่อประสานงาน ให้การช่วยเหลือ ขอให้ดำเนินการตามที่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทอาวีฟแจ้ง โดยขอให้ลงทะเบียนแจ้งถิ่นพำนัก และรับทราบแนวปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัย

แรงงานจังหวัดน่าน
ภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

เบื้องต้น ได้รับแจ้งจากญาติที่จังหวัดน่านว่าแรงงานหลายคนอยากกลับบ้าน ทั้งนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เตรียมดำเนินการรับแรงงานกลับ ซึ่งจะต้องรวบรวมรายชื่อและรอให้น่านฟ้าเปิดเพื่อที่จะส่งเครื่องบินไปรับแรงงานเหล่านั้นกลับ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งไว้ โดยแรงงานจากจังหวัดน่านสามารถเข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ยังสอบถามไปยังแรงงานจากพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบก็แจ้งว่าเหตุการณ์ยังปกติ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดำรงชีวิต ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอดูแลญาติ สร้างขวัญและกำลังใจ ส่วนสภากาชาดไทยก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติของแรงงานเหล่านั้น

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน แรงงานจังหวัดน่านที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเมืองต่าง ๆ มี 898 คน เป็นชาย 885 คนและเป็นหญิง 13 คน อยู่ในเมืองฮาดารามเขตใต้มากที่สุด 446 คน รองลงมาคือเขตกลาง 216 คน เขตเหนือ 138 คน 7 เมืองไฮฟา 47 คน เวสท์แบงค์ 20 คน เมืองเยลูซาเล็ม 6 คน และเมืองอื่น ๆ 15 คน

แรงงานจากอำเภอปัวมากที่สุด 179 คน รองลงมาคือ อำเภอเมืองน่าน 134 คน อำเภอท่าวังผา 112 คน อำเภอสองแคว 108 คน อำเภอเวียงสา 104 คน อำเภอทุ่งช้าง 100 คน อำเภอสันติสุข 60 คน อำเภอแม่ริม 51 คน อำเภอนาน้อย 28 คน อำเภอเชียงกลาง 11 คน อำเภอบ่อเกลือ 5 คน อำเภอบ้านหลวง 3 คน อำเภอนาหมื่น 2 คน และอำเภอภูเพียง 1 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร