ชุมพรชง 6 โครงการเสนอ ครม.สัญจร จ.ระนอง พร้อมดัน ”เขาพาง” แลนด์มาร์กใหม่

ชุมพรชง 6 โครงการเสนอ ครม.สัญจร จ.ระนอง พร้อมดัน ”เขาพาง” แลนด์มาร์กใหม่

2 สมาคมท่องเที่ยว จ.ชุมพร เตรียมเสนอ 6 โครงการให้ ครม.สัญจร จ.ระนอง พร้อมดัน ”เขาพาง” แหล่งท่องเที่ยว-แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชุมพร

วันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มกราคม 2567 คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดลงพื้นที่สำรวจ ”วนอุทยานเขาพาง” ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ 3 ตำบล 2 อำเภอ คือ ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร และ ต.ท่าข้าม กับ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร โดยเบื้องต้นทางบริษัทที่ปรึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้จำนวน 37 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีอีก 5 โครงการสำคัญของจังหวัดชุมพร ที่ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร คือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะเดินทางมาประชุมนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.ระนอง ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ประกอบด้วย

1.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมืองชุมพร งบประมาณ 90 ล้านบาท

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าต้นประดู่ (ท่าต้นโด) อ.หลังสวน งบประมาณ 149 ล้านบาท

3.โครงการพุทธมณฑลภาคใต้ตอนบน อ.หลังสวน จ.ชุมพร งบประมาณ 82 ล้านบาท

4.โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อ.เมืองชุมพร งบประมาณ 82 ล้านบาท


5.โครงการสะพานเฉลิมพระเกียรติในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อ.เมืองชุมพร งบประมาณ 36 ล้านบาท