เปิดอาณาจักร คาราบาว กรุ๊ป 7 บริษัทในเครือ ครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ

คาราบาว กรุ๊ป นับว่าเป็นบริษัทที่มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงจัดจำหน่าย-กระจายสินค้า

วันที่ 26 มกราคม 2566 คาราบาวกรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง “คาราบาวแดง” ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้วงการธุรกิจน้ำเมา ด้วยการประกาศทุ่มทุน 4,000 ล้านบาท รุกตลาดเบียร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้เล่นรายใหญ่ 2 ราย อย่าง สิงห์-บุญรอดบริวเวอรี่ และช้าง-ไทยเบฟเวอเรจครองตลาดนี้มาอย่างยาวนาน

ความมั่นใจนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากความพร้อมที่อาณาจักรธุรกิจของคาราบาว กรุ๊ป นั้นมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตขวดแก้ว-กระป๋องอะลูมิเนียม โรงงานบรรจุสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารจัดการช่องทางกระจายผ่านเครือข่ายร้านค้าและพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศไทย

โดยอาณาจักรธุรกิจของ คาราบาว กรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 7 บริษัท ซึ่งดูแลธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (APG)

เป็นธุรกิจต้นน้ำที่ผลิต-จัดหาขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ ทั้งของบริษัทเองและรับจ้างผลิต รองรับปริมาณน้ำแก้วสูงสุดประมาณ 640 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 310 ตันต่อวัน

Advertisment

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด (ACM)

อีกหนึ่งธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ฯ กำลังผลิตสูงสุดประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี

บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (APM)

ทำธุรกิจผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์อีก 3 ประเภทคือ กล่องกระดาษลูกฟูก ฉลากพลาสติกชนิด OPP และแผ่นฟิล์มหด โดยอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะสามารถผลิตกล่องกระดาษได้ 72 ล้านชิ้นต่อปี ฉลากพลาสติกชนิด OPP จำนวน 30.9 ล้านตารางเมตรต่อปี และแผ่นฟิล์มหด 3.0 พันตันต่อปี

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (CBD)

ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มผสมซิงก์ เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่น ๆ ด้วยโรงงานที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถบรรจุสินค้าสำเร็จรูปสูงสุดประมาณ 2,190 ล้านกระป๋อง และ 2,430 ล้านขวดต่อปี รวมถึงทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายทั้งในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ

บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด (DCM)

รับหน้าที่บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจในประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ ประกอบด้วย เครื่องดื่มให้พลังงานแบบอัดและไม่อัดก๊าซ, เครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี+ล็อค, เครื่องดื่มเกลือแร่ คาราบาว สปอร์ต, กาแฟและน้ำดื่ม

Advertisment

นอกจากนี้ ยังรับจ้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและที่ไม่ใช่อาหารให้แก่บุคคลภายนอก ในช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งร้านค้าดั้งเดิม แบบกระจายผ่านตัวแทน และกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้า และหน่วยรถเงินสดของตนเอง รวมถึงร้านค้าสมัยใหม่ ด้วยศููนย์กระจายสินค้าจำนวน 31 แห่ง และหน่วยรถเงินสด 326 คัน ครอบคลุมร้านค้ารวมประมาณ 180,000 ทั่วประเทศ

บริษัท เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks โดยเป็นผู้พัฒนาเครื่องดื่มวิตามินซีภายใต้ตราสินค้า วู้ดดี้ ซี+ล็อค

บริษัท INTERCARABAO LIMITED

ประกอบธุรกิจการตลาดขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ในประเทศอังกฤษและประเทศอื่น ๆ นอกทวีปเอเชีย

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ “เสถียร เสถียรธรรมะ” ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในนามของตนเอง อย่าง ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส ผู้บริหารเชนร้านสะดวกซื้อ CJ Express, CJ Supermarket และ CJ More รวมถึงบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจร้านโชห่วยสมัยใหม่ ร้านถูกดี มีมาตรฐาน

โดยซี.เจ. เอ็กซ์เพรส มีสาขาร้านค้าปลีกรวมกว่า 900 แห่ง ในพื้นที่ 41 จังหวัด พร้อมเป้าหมายปี 2569 ที่ CJ More ที่เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็ก จะมี 500 สาขา และ CJ Supermarket จะมี 1,500 สาขา

ส่วน ทีดี ตะวันแดง มีร้านในเครือค่ายครอบคลุมอยู่กว่า 62 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยจำนวนร้านค้ามากกว่า 5,600 แห่ง ในจำนวนนี้มีจังหวัดที่มีร้านถูกดีฯ เปิดให้บริการอยู่มากกว่า 200 ร้านค้า มีถึง 8 จังหวัด หรือรวมประมาณ 2,022 ร้าน ประกอบด้วย นครราชสีมา 340 ร้าน อุบลราชธานี 301 ร้าน ศรีสะเกษ 251 ร้าน อุดรธานี 244 ร้าน สุรินทร์ 237 ร้าน บุรีรัมย์ 225 ร้าน ร้อยเอ็ด 221 ร้าน และสกลนคร 203 ร้าน

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดที่มีร้านในเครือมากกว่า 100 ร้าน อีก 8 จังหวัด รวมประมาณ 1,017 ร้าน ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ 157 ร้าน ชัยภูมิ 150 ร้าน กาฬสินธุ์ 138 ร้าน กาญจนบุรี 123 ร้าน นครพนม 121 ร้าน มหาสารคาม 112 ร้าน พิษณุโลก 110 ร้าน และเลย 106 ร้าน