แพทย์รังสิตเดินหน้าขยายธุรกิจ เตรียมเปิด รพ.รักษามะเร็งครบวงจรปี’68

รพ.มะเร็งแพทย์รังสิต

แพทย์รังสิตเดินหน้าขยายธุรกิจ เตรียมเปิด รพ.รักษามะเร็งครบวงจร ต้นปี 2568 ชูมาตรฐานการรักษาที่ครอบคลุม ในราคาที่เอื้อมถึง

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่นำโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ในปัจจุบันกลุ่ม รพ.เเพทย์รังสิต ได้เดินหน้าขยายการลงทุน และได้ตั้งเป้าหมายใหม่ในการก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งแบบครบวงจร ทั้งด้านมาตรฐานการรักษาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

โดยในปัจจุบันได้เริ่มการให้บริการเคมีบำบัด การตรวจมะเร็งทั่วไป ส่วนในปีหน้าจะเปิดศูนย์มะเร็งเต้านม และมะเร็งนรีเวช พร้อมกับการก่อสร้างตึกใหม่ในบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะพร้อมให้บริการในต้นปี 2568

ทั้งนี้ จะเปิดบริการผู้ป่วยทั้งเชิงป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง มีศูนย์การรักษาผ่านหลอดเลือด ศูนย์รังสีรักษา รวมทั้งหอผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะทาง ซึ่งขณะนี้ได้มีการทาบทามติดต่อแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมงานแล้ว

“ซึ่งนับเป็นการประกาศความพร้อมว่าโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จะเป็นโรงพยาบาลของทุกคน ทุกจังหวัดไม่เพียงแค่เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีอีกต่อไป”

นายรณชิต แย้มสอาด
นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งแห่งนี้ มีแนวทางการรักษาในมาตรฐานหลัก ทั้งการผ่าตัดที่ทันสมัย การฉายแสง การให้เคมีบำบัด การใช้ยามุ่งเป้า และการรักษาด้วยภูมิบำบัด รวมถึงมีการเสริมการรักษาทางเลือกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อน ความเย็น คลื่นเสียง การใช้ธรรมชาติบำบัด การใช้พฤติกรรมบำบัด การมีกิจกรรมกลุ่ม การใช้อาสาสมัคร หรือกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

นอกจากเรื่องของมาตรฐานการรักษาแล้ว ก็ยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อผู้ป่วยทุกระยะโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะท้าย รวมถึงจะมีทีมแพทย์ที่จะคอยรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อนำไปหารือกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาสหวิชาชีพ เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาร่วมกัน

“เราไม่ได้เป็นเพียงแค่แพทย์ แต่เรายังเป็นเพื่อนของผู้ป่วย เป็นเพื่อนของครอบครัว เรามีหน้าที่ดูแลรักษาเขาตั้งแต่วันแรกจนวันที่เขาหายหรือดีขึ้น หรือแม้กระทั่งถึงวันสุดท้ายในชีวิต ให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี แม้หากถ้าเขาต้องเสียชีวิตลงก็ให้เสียชีวิตลงด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” นายรณชิตกล่าว


ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จะประกอบไปด้วย โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต เป็นต้น