องค์การเภสัช ตัวแทนนำเข้าวัคซีน ยุคโควิด รายได้ทะลุ 1.8 หมื่นล้าน

เปิดรายได้องค์การเภสัชกรรม

ส่องรายได้องค์การเภสัชกรรม ปี 2563 รายได้กว่า 1.8 หมื่นล้านบาท กำไรกว่า 1.4 พันล้านบาท ส่วนปีนี้เป้าหมายใกล้เคียงปีที่แล้ว 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การเภสัชกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเดียวภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเป็นเหมือนตัวแทนภาครัฐในการนำเข้าวัคซีน ก่อนขายต่อวัคซีนทางเลือกให้โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดข้อมูลรายได้ปี 2563 รวมถึงการลงทุนในปี 2564 และผลประกอบการที่คาดว่าจะได้รับขององค์การเภสัชกรรม ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงินในรอบปี 2563 ขององค์การเภสัชกรรม

 • มีรายได้จากยอดขายยาและเวชภัณฑ์ 18,443.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.97
 • มีรายได้จากค่าจ้างทำของ 12.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 32.09
 • รายได้อื่น 257.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 8.85
 • กำไรสุทธิ 1,426.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 29.51
 • เงินรายได้นำส่งรัฐ 927.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 20.03

ยอดขายยาและเวชภัณฑ์ ช่วง 4 ปี

 • ปี 2560 มียอดขายยาและเวชภัณฑ์ 15,881.01 ล้านบาท
 • ปี 2561 มียอดขายยาและเวชภัณฑ์ 16,633.66 ล้านบาท
 • ปี 2562 มียอดขายยาและเวชภัณฑ์ 17,910.98 ล้านบาท
 • ปี 2563 มียอดขายยาและเวชภัณฑ์ 18,443.82 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ช่วงปี 4 ปี

 • ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 1,358.97 ล้านบาท
 • ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 1,578.74 ล้านบาท
 • ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1,101.81 ล้านบาท
 • ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 1,426.99 ล้านบาท

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงค์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยในสารประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานในปี 2563 องค์การเภสัชกรรมมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 18,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 527 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 1,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 จากปี 2562

ที่สำคัญคือตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากการดำเนินงานจัดหายาของ อภ. โดยพิจารณาจากเงินงบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อยาเชิงสังคม ยาจำเป็นที่ อภ.ผลิตและจัดหาในปี 2563 เทียบกับเงินงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้ หากมีการซื้อรายการยาจำเป็นในราคาจำหน่ายในตลาด อภ.ทำได้ร้อยละ 67.54 ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของประเทศได้ 5,568 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณ หากซื้อจากเอกชน 8,244 ล้านบาท

พร้อมกับระบุว่า ปี 2563 ได้มีการขยายตลาดทั้งในกลุ่มยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจำหน่ายในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ และจำนวนรายการยาใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนอีก 6 รายการ


แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปงบลงทุนจำแนกตามแผนยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์ 448.1148 ล้านบาท
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ 4.9548 ล้านบาท
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 37.8875 ล้านบาท
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมุนไพร 36.2040 ล้านบาท
 • รวมทั้งสิ้น 527.1611 ล้านบาท

เป้าหมายรายได้ปี 2564

องค์การเภสัชกรรม คาดว่าผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 จะมียอดจำหน่ายรวม 18,420 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิตประมาณ 8,200 ล้านบาท และยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิประมาณ 1,250 ล้านบาท

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ