ผู้ประกอบการในไทยตาย เพราะการรุกรานจากพ่อค้าจีนที่รอดภาษี ?

อีคอมเมิร์ซจีน
ภาพจาก : freepik
คอลัมน์​ : Pawoot.com
ผู้เขียน : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ปัจจุบันวิวัฒนาการของเศรษฐกิจโลกได้มีการเข้าถึงและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทำให้การแข่งขันในตลาดของโลกจึงดุเดือดมากกว่าเดิม ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดมาจากการรุกรานจากพ่อค้าแม่ค้าของประเทศจีน ผู้ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตสินค้าและการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก และได้เข้ามามีบทบาทสร้างผลกระทบกับการตลาดของไทยในวงกว้าง

หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบเกิดมาจากการที่ทางกรมศุลกากรของประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายมาว่า “ถ้าหากสินค้าชิ้นนั้นมีราคาไม่เกิน 1,500 บาท แล้วร้านค้าได้นำสินค้าเข้ามาเก็บไว้ที่เขต Free Zone หรือเขตปลอดอากร ทางร้านค้าไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนำเข้าอีกต่อไป” ฉะนั้น จากกฎหมายในข้อนี้จึงทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ของทางกฎหมาย

จากการที่เกิดการรุกล้ำของผู้ประกอบการจีนที่สามารถเข้ามาสู่ตลาดไทยได้อย่างง่ายดาย ทำให้ราคาของสินค้ามีราคาที่ถูกลงมากกว่าเดิม เพราะร้านค้าไม่ได้เสียภาษีนำเข้า สินค้าประเภทต่าง ๆ จึงไม่ถูกบวกราคาขึ้น ส่งผลให้สามารถขายสินค้าที่ยังมีราคาถูกได้ และยังสามารถจัดส่งสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องรอคอยสินค้านานเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากสินค้าได้นำมาเก็บรอไว้ที่โกดังในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีในเรื่องการเสียภาษีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คือ “ผู้ให้บริการผ่านสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างพ่อค้าแม่ค้าจะต้องจัดทำและนำส่งข้อมูลบัญชีพิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร” ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์อย่าง Lazada, Shopee และ TikTok Shop เป็นต้น


บัญชีพิเศษคือ บัญชีที่ผู้ให้บริการจะต้องแสดงข้อมูลรายได้ต่าง ๆ ที่เกิดมาจากการขายสินค้าออนไลน์ ส่งตรงไปให้กับทางกรมสรรพากร หมายความว่าต่อไปทางกรมสรรพากรจะสามารถทราบรายได้ของร้านค้าออนไลน์ทันที ถึงแม้ว่าร้านค้าออนไลน์จะไม่จัดส่งข้อมูลรายได้