ครม. เห็นชอบ แต่งตั้งบอร์ดการท่าเรือฯ 11 คน ปลัดคมนาคม เป็นประธาน

คารม พลพรกลาง

ครม.แต่งตั้งบอร์ดการท่าเรือฯ 11 คน ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดคมนาคมเป็นประธาน วิสนุ นั่งกรรมการ 

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 11 คน เพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และขอลาออก ดังนี้

1.นายชยธรรม์ พรหมศร ประธานกรรมการ

2.นายคุณดร งามธุระ กรรมการ

3.นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)

4.นายชารีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)

5.น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ

6.นายดรุฒ คำวิชิตธนาภา กรรมการ

7.นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ

8.นายรุธิร์ พนมยงค์ กรรมการ

9.พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

10.น.ส.สุทิษา ประทุมกุล กรรมการ

11.นายอนันต์ แก้วกำเนิด กรรมการ

และวันนี้ (3 มีนาคม 2567) ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ว่าฯ เดิมครบวาระตามสัญญาจ้าง