สรุปรายชื่อ-เบอร์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เลือกตั้ง 22 พ.ค. 2565

สรุปเบอร์ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

สรุปหมายเลขผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ก่อนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 ทั้ง 30 คน ผู้สมัครจากพรรคไหน ได้เบอร์อะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดง เมื่อช่วงวันที่ 31 มีนาคม จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดทั้งที่ผ่านคุณสมบัติและไม่ผ่านคุณสมบัติ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมมาให้ดังนี้

 • เบอร์ 1 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 3 สกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 4 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 5 วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 7 รสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 8 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 9 วัชรี วรรณศรี สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 10 ศุภชัย ตันติคมน์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 12 ประยูร ครองยศ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 13 พิศาล กิตติเยาวมาลย์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 14 ธเนตร วงษา สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 16 ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 17 อุเทน ชาติภิญโญ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 18 สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 19 ไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 20 อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 21 นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 22 วรัญชัย โชคชนะ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 23 เฉลิมพล อุตรัตน์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 24 โฆสิต สุวินิจจิต สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 25 ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 27 ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ สมัครในนามอิสระ
 • เบอร์ 28 สราวุธ เบญจกุล สมัครในนามอิสระ (ถูกตัดสิทธิ)
 • เบอร์ 29 กฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย
 • เบอร์ 30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน
 • เบอร์ 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา สมัครในนามอิสระ

สำหรับนายไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ เบอร์ 19 ถูกตัดสิทธิเนื่องจากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546)

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้ กกต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร รับนายไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19

โดยศาลให้เหตุผลว่าการที่ กกต.และ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯไม่รับนายไกรเดชเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตาม มาตรา 55 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์บันเทิง” น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกอบกับหากให้ประกาศ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้นายไกรเดชไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 22 พ.ค.2565 ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกนายไกรเดชได้

ส่วน นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ออกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เบอร์ 28 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 56 เนื่องจากตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายสราวุธเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง จากเหตุถูกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาผิดวินัยร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ