กลยุทธ์ 3 ป. ป่าล้อมเมือง ตีฝ่าวงล้อมแลนด์สไลด์-ตลบหลังชัชชาติฟีเวอร์

ประยุทธ์ ชัชชาติ

10 กรกฎาคม 2565 อีเว้นท์ โรดโชว์ 10 (หัวหน้า) ภาค 10 จังหวัด กระชากเรตติ้งของพรรคพลังประชารัฐ คิกออฟจังหวัดแรก ณ ศาลาว่าการ จังหวัดชลบุรี ถิ่นบ้านใหม่ชลบุรี สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต 1 – ผู้อำนวยการพรรค

ไฮไลต์อยู่ในช่วง 20.00 น. พล.อ.ประวิตร กล่าวปราศรัยนโยบายพรรคพลังประชารัฐ พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ

งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางถึงศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

เวลา 18.00 น. ร่วมรับฟังในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยและชลบุรีจะเป็นอย่างไรภายใต้พลังประชารัฐ” โดยรัฐมนตรี-ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

แคมเปญโรดโชว์เกิดจากแผลที่ตกสะเก็ดจากความพ่ายแพ้สนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และชัยชนะของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งพ่อเมืองเสาชิงช้ามา 1.4 ล้านเสียง

3 ป. จึงงัดกลยุทธ์ ป่าล้อมเมือง เดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า กรุงเทพฯ ก็เป็นเพียงแค่จังหวัด ๆ หนึ่ง-โพลก็คือโพล

สำทับกับพล.อ.ประวิตร ที่แอ่นอกยอมรับว่า เป็นรองพรรคเพื่อไทย-พลังประชารัฐตกต่ำ แม้นัยยะของเส้นเสียงจะแตกต่างกัน คนหนึ่งมุ่งมั่น-ทะเยอทะยาน อีกคนหนึ่งน้อมรับ-หาหนทางแก้ไข แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่แตกต่างกัน

นับตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่-ตรวจราชการทั้งหมด 4 จังหวัด ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 3 จังหวัด

1. วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022)โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท

2. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) และโอกาสความก้าวหน้าของสกลนครในการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

มอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็ดไข่ ไก่ดำภูพาน ให้กับตัวแทนกลุ่มครัวเรือนตามเป้าหมาย TPMAP ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมปศุสัตว์เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาโคเนื้อจังหวัดสกลนคร

3. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน (Coding) ให้แก่เยาวชน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี  เยี่ยมการพลิกโฉมเทศบาลด้วย Digital Transformation Municipality เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เดือนกรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน จำนวน 1 จังหวัด

4. วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยไข่แปลงใหญ่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และมอบบ้านผู้ยากไร้

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกลุ่มปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล”แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ไปแล้ว 5 จังหวัด

เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 4 จังหวัด

  1. วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา

2. วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

3. วันที่ 27 มิถุนายน 2565  ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี

เดือนกรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน จำนวน 1 จังหวัด

4. วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพิมล (Kick off)  วัดไทรใหญ่-วัดไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อย่างไรก็ตามหากนับรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พฤษภาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ไปทั้งหมด 3 จังหวัด

เดือนมีนาคม 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา มอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสบอุทกภัย และพบปะกลุ่มตัวแทนชาวยะลา

เดือนเมษายน 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 ตรวจราชการจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

ส่วนพล.อ.ประวิตร รอบปี 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง ก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ทั้งหมด 16 จังหวัด

เดือนมกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ตรวจราชการ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มกราคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64/65 และแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และสิงห์บุรี

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรี

เดือนมีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 256 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และแนวทางการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เดือนเมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร

เดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตรวจราชการ จังหวัดเชียงราย

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถึงแม้จะไม่มีโปรแกรมลงพื้นที่ต่างจังหวัดฉายเดี่ยว แต่ก็ติดสอยห้อยตามพล.อ.ประยุทธ์เกือบจะทุกจังหวัด

สำคัญที่สุด คือ การแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 31 จังหวัด และ อธิบดี 3 กรมสำคัญ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2565 ทิ้งท้วนก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าต้นปี 2566 ดังนี้

ระนาบอธิบดี ได้แก่ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จันทรสมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ 1.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ นครศรีธรรมราช 2.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ กาญจนบุรี 3.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง มุกดาหาร 4.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม สิงห์บุรี 5.นายชัยธวัช เนียมศิริ เลย

6.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ระยอง 7.นายเชาวลิตร แสงอุทัย กำแพงเพชร 8.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เพชรบุรี 9.นายทวีป บุตรโพธิ์ อำนาจเจริญ 10.นายนิพันธ์ บุญหลวง ปัตตานี

11.นายประจญ ปรัชญ์สกุล เชียงใหม่ 12.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พิจิตร 13.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ชลบุรี 14.นายภิรมย์ นิลทยา ยะลา 15.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ฉะเชิงเทรา

16.นายรณชัย จิตรวิเศษ พิษณุโลก 17.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปราจีนบุรี 18.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ลำพูน 19.นายวัฒนา พุฒิชาติ ศรีสะเกษ 20.นายวิเชียร จันทรโณทัย นครราชสีมา

21.นายวิรุฬ พรรณเทวี สุโขทัย 22.นายวีระชัย นาคมาศ พระนครศรีอยุธยา 23.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อ่างทอง 24.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ พะเยา 25.นายศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ หนองบัวลำภู

26.นายสนิท ขาวสอาด บึงกาฬ 27.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ระนอง 28.นายสมศักดิ์ จังตระกูล ขอนแก่น 29.นายสิธิชัย จินดาหลวง ลำปาง 30.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นนทบุรี และ 31.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ สุรินทร์

3 ป. กางตำราพิชัยยุทธ ตีฝ่าวงล้อมแลนด์สไลด์ – กระแสชัชชาติ ก่อนเตะตัดขาพรรคเพื่อไทยด้วยใบสั่งยามรณะ สูตรหาร 500