ผู้นำชวนคิด ช่วยคิด IMET MAX#6 “ธนพล-บรรยง-นิ้วกลม” สานต่อนักธุรกิจเก่งและดี

MET MAX#6

IMET MAX หลักสูตรสร้างนักธุรกิจ “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ทั้งเก่งและดี เดินหน้าสู่ปีที่ 6

โดยต้นทางมาจากมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หรือ IMET ประกาศสานต่อโครงการ “อุทยานผู้นำ” หรือ “IMET MAX” เป็นปีที่ 6

เพื่อพัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและดี สนับสนุนการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วมส่งเสริมจิตสำนึกการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม พาสังคมไทยเติบโตยั่งยืน ด้วยกระบวนการ Mentoring

องค์ประกอบสำคัญมาจาก “เมนเทอร์-Mentor” ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน 12 คน ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมาสู่ “เมนที-Mentee” จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นนำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและตอบแทนสังคม

อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หลักสูตร IMET MAX เมนเทอร์ก็คือครูผู้ชี้แนะ ชวนคุย ช่วยคิด เพียงแต่โปรไฟล์แต่ละคนไม่ธรรมดา เป็นนักธุรกิจระดับตำนานของประเทศไทย ส่วนเมนทีคือนักเรียนระดับผู้นำจากหลากหลายวงการธุรกิจ รวมทั้งผู้นำจากภาครัฐ เป้าหมายตอนปิดหลักสูตรคาดหวังว่า เมนทีจะเป็นผู้นำทั้งเก่งและดี

เปิดรับเมนทีรุ่น 6 จำนวนจำกัด

ทั้งนี้ หลังจากประสบความสำเร็จมีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ หรือ เมนที (Mentee) สำเร็จจากโครงการ 5 รุ่น เบ็ดเสร็จจำนวนรวม 168 คน ผ่านกระบวนการ Mentoring หรือ กระบวนการช่วยคิด และ ชวนคิด อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมอง “สะท้อนย้อนคิด” (Reflection)

สำหรับโครงการรุ่นที่ 6 IMET MAX#6 ได้รับเกียรติจาก 12 ผู้บริหารชั้นนำของประเทศ ที่ตอบรับร่วมเป็นเมนเทอร์ ประกอบด้วย สมประสงค์ บุญยะชัย, ขัตติยา อินทรวิชัย, จรีพร จารุกรสกุล, ธีรพงศ์ จันศิริ, เทวินทร์ วงศ์วานิช, ปรีชา เอกคุณากูล, พรรณี ชัยกุล, ภาณุ อิงคะวัต, วรรณิภา ภักดีบุตร, ดร.วิรไท สันติประภพ, วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ และสมชัย เลิศสุทธิวงค์

โดยในปีนี้ โครงการ IMET MAX เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี มีศักยภาพสูง และมีความต้องการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ Mentoring ให้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสมัครเป็นเมนทีในโครงการ IMET MAX สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.imet.or.th/imetmax และ YouTube Channel : IMET MAX Thailand และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้-18 มกราคม 2567

ไอเมทแฟมิลี่ ให้ใจ ไว้ใจ ห่วงใย

โดย “ธนพล ศิริธนชัย” กรรมการมูลนิธิ IMET และประธานโครงการ IMET MAX กล่าวถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนรุ่นใหม่ว่า ผู้นำรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่มีความเก่ง และมีความสามารถสูงทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบัน จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดีและมองถึงการตอบแทนให้กับสังคมด้วย

โครงการ IMET MAX ได้เล็งเห็นว่า กระบวนการเรียนแบบ Mentoring ที่เป็นการชวนคิด และช่วยคิด เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้เมนทีได้พบปะพูดคุยกับเมนเทอร์ สามารถเรียนรู้อย่างใกล้ชิดแบบกลุ่มย่อย อัตราส่วน 1 เมนเทอร์ ต่อ 3 เมนที

ซึ่ง IMET MAX#6 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศ อาสามาร่วมเป็นเมนเทอร์ ทำให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ได้มีโอกาสรับรู้ประสบการณ์อันมีค่าของแต่ละท่าน เพื่อใช้บริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติปัญญาที่สมบูรณ์ พร้อม Wisdom for Life and Social Values ที่ช่วยสร้างคุณค่าและความสมดุลของชีวิต ทั้งในเรื่องงาน การใช้ชีวิตและการตอบแทนสังคม

“Mentoring ฉบับ IMET MAX เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่การที่ Mentor ใช้สมองในการคิด พูดคุย ตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mentee เท่านั้น แต่ต้องใช้ใจทำอย่างมาก ในการสร้างความไว้ใจ ให้ความห่วงใย และมีความรักต่อ Mentee สานสัมพันธ์กันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีและเก่ง ที่พร้อม Pay it Forward ให้คนรอบข้างต่อไป” คำกล่าวของ “ธนพล” ประธานโครงการ IMET MAX

อนาคตก่อร่างมาจากอดีต

ถัดมา “บรรยง พงษ์พานิช” ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะเมนเทอร์-Mentor โครงการ IMET MAX กล่าวว่า เมนเทอร์ทุกท่านเป็นเมนเทอร์จิตอาสาที่อยากตอบแทนสังคม ผ่านการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ทั้งดี และเก่งให้ประเทศ จึงมุ่งมั่นถ่ายทอดประสบการณ์ของตนอย่างจริงใจ

แม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจไม่เหมือนประสบการณ์ในอดีต แต่อนาคตก็ย่อมก่อร่างมาจากอดีต จึงหวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้เมนที ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี และน่าจะมีบทบาทต่อสังคมในอนาคต สามารถนำไปขยายผลบวกกับสังคมในวงกว้างได้ในโอกาสถัดไป

“ประสบการณ์การเป็นเมนเทอร์หลายรุ่นของผม ทำให้เห็นว่า IMET MAX ให้ประโยชน์กับทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องมหาศาล โดยเมนทีได้ประโยชน์ทั้งในมิติของ Wisdom และ Connection ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์ เพราะเราทำอะไรคนเดียวไม่สำเร็จ จากนั้นเขาสามารถนำปัญญาและเครือข่ายไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่ Constructive หรือทำให้เกิด Productivity เพิ่มเติม สังคมส่วนรวมก็จะดีขึ้น เกิด Social Values ตามมา”

และ “โดยส่วนตัวผมรู้สึกขอบคุณโครงการนี้ เพราะเปิดโอกาสให้คนอายุ 70 ยังได้เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ด้วย ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมาก” คำกล่าวของบรรยง

การให้และรับไม่มีที่สิ้นสุด

ด้าน “สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์” นักเขียน และเจ้าของสำนักพิมพ์ KOOB หรือที่เรารู้จักกันภายใต้นามปากกา “นิ้วกลม” ในฐานะเมนที (Mentee) รุ่นที่ 4 กล่าวว่า ชีวิตทุกช่วงวัยล้วนต้องการคำปรึกษา ยิ่งโตก็ยิ่งมีคนให้ปรึกษาน้อยลง

ในช่วงวัย 30-45 ปีเป็นช่วงที่เติบโตขึ้นมาระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เผชิญคำถามใหม่ ๆ ในชีวิต และการทำงาน สิ่งที่ต้องการอาจไม่ใช่ “คำเฉลยข้อสอบ” ของชีวิต แต่กลับต้องการบทสนทนาที่ลึกซึ้งเพื่อนำไปกลั่นกรอง และตกผลึกเป็นคำตอบของตัวเอง

“การเรียนรู้เปี่ยมคุณค่าเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตนาของการแสวงหาผลประโยชน์ แถมยังเป็นกระบวนการเรียนรู้เยี่ยมยอดที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับ IMET MAX กระบวนการให้และรับนั้น เหมือนลมหายใจเข้าออก ไม่ได้แยกขาดจากกัน กระทั่งเป็นสิ่งเดียวกัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานเจตนาดีต่อคนอื่น”

“ผมจึงมองว่า IMET MAX เป็นโครงการที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังมอบคำตอบให้ผมว่า เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่ออะไร มิใช่เพื่อเก่งกว่าใคร ทว่าคือเก่งเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์ให้ใครต่างหาก และนี่เป็นคำตอบสำคัญในช่วงวัยที่เรากำลังเติบโต มันคือคำตอบเดียวกันกับคำถามที่ว่า ความหมายของชีวิตคืออะไร”

แนวคิดรวบยอดที่นิ้วกลมได้ คือ IMET MAX มอบคำตอบ “เรามีชีวิตอยู่เพื่อให้ และรับ” ซึ่งมิใช่เรื่องพิเศษพิสดารอะไร หากเป็นอย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง ราวกับลมหายใจเข้าออก

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ “การให้” และ “รับ” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

12 เมนเทอร์ ผู้นำระดับตำนาน IMET MAX#6

สำหรับโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6 ได้รับเกียรติจาก 12 ผู้บริหารชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับตำนานในแต่ละสาขาวงการธุรกิจ ประสบการณ์ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มาร่วมเป็นเมนเทอร์ ประกอบด้วย

1.สมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย 3.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WHA) 4.ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU

5.เทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการ Berli Jucker Co, Ltd. 6.ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN 7.พรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) Former Chairman บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย 8.ภาณุ อิงคะวัต ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหาร กลุ่มบริษัท เกรฮาวด์

9.วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 10.ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 11.วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และ 12.สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

โดยทั้ง 12 เมนเทอร์ระดับตำนาน จะมาให้คำชี้แนะ คำปรึกษา ช่วยคิด และชวนคิด รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และสามารถประยุกต์คุณค่าที่ตนได้รับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและสังคมต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด


เมนเทอร์ IMET MAX เมนเทอร์ IMET MAX