ลุย ไทยแลนด์ริเวียร่า แนวเทือกเขาตะนาวศรี 250 กม. หนุนเที่ยวเพชรบุรี-ประจวบฯ

กรมทางหลวงชนบท ประชุมรับฟังความเห็นชาวเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เร่งสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก แนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทาง 250 กม. เพิ่มศักยภาพถนนท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงาน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมมีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี

เพื่อเป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษม ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ทั้งนี้กรมได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) มีภารกิจหลัก ได้แก่ การสำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กม. และจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเส้นทางดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณอำเภอปราณบุรี ประกอบด้วย 1. แนวเส้นทางหลัก เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยว 2. แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว และ 3. แนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลัก เพื่อให้สามารถเชื่อมกับถนนเพชรเกษม

ที่ผ่านมากรมได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไปแล้ว โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบุรี 6 อำเภอ ได้แก่ หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง ชะอำ เขาย้อย บ้านลาด แก่งกระจาน และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ คือ หัวหิน ปราณบุรี ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแผนดำเนินการ พร้อมกับเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 830 คน เพื่อนำเสนอรายละเอียดของแนวสายทาง รูปแบบ แนวคิดในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น


รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับประชาชน รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อสรุป

ทั้งนี้ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการดำเนินงานของโครงการและจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที และครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ