เส้นทางเกียรติยศ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Jack TAYLOR / AFP

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เว็บไซต์สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ซึ่งได้รับสถาปนาเป็นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 จังหวัดน่าน

ชื่อและฐานันดรศักดิ์

 • นิรมล อุ่นพรม : 26 มกราคม พ.ศ. 2528 – ก่อน 1 กันยายน พ.ศ. 2558
 • สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ : หลัง 1 กันยายน พ.ศ. 2558 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 • ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา : โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2551

ประสบการณ์ทางทหาร

พ.ศ. 2557

 • สำเร็จหลักสูตรวิชาทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มวก.หญิง รักษาพระองค์ สำเร็จการฝึกตามหลักสูตรหน่วยทหารทรหด

พ.ศ. 2558

 • สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 292 การศึกษาดีเด่น ได้แก่ กระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวัน และกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวัน

พ.ศ. 2560

 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 95 ปีการศึกษา 2560

ด้านการฝึกหลักสูตรพิเศษ

 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน
 • ทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (การกระโดดร่มในเวลากลางคืน)

ด้านการบิน

 • พ.ศ. 2561 ฝึกและศึกษาภาควิชาการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศไทย (กำแพงแสน) ทำการฝึกบินกับเครื่องบิน บ.ฝ.16ก.
 • ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License (PPL) ณ โรงเรียนการบิน Jesenwang สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน

ปี พ.ศ. 2551

 • พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปี พ.ศ. 2551- 2555

 • พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ปี พ.ศ. 2555

 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศล ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ. 2557 

 • ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ. 2558

 • ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันตรี)

ปี พ.ศ. 2558

 • ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ. 2559

 • ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วย ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันโท) ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอก)

ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

 • ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พ.ศ. 2561

 • ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)
 • ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

ปี พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน

 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)
 • ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

เส้นทางเกียรติยศและฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระฯ 

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และต่อต้านสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีดังเดิม โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดฐานันดรศักดิ์และยศทางทหารมาก่อน พร้อมคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดิมทุกประการ

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

 • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ปี พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตำบลม.)
 • ปี พ.ศ. 2559 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตำบลช.)
 • ปี พ.ศ. 2559 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • ปี พ.ศ. 2560- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ปี พ.ศ. 2562- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปี พ.ศ. 2562- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • ปี พ.ศ. 2562 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ชั้นที่ 1 ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จังหวัด)
 • ปี พ.ศ. 2562 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 (ว.ป.ร.1)
 • ปี พ.ศ. 2562 – เข็มราชวัลลภทองคำลงยา