เช็กเงินเดือน เด็กจบใหม่สายไอที ตำแหน่งไหนได้เท่าไหร่ ในแต่ธุรกิจ

programmer

เช็กอัตราเงินเดือน Adecco Thailand Salary Guide 2024 เด็กจบใหม่สายไอที ตำแหน่งไหนได้เท่าไหร่ ในแต่ละอุตสาหกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย (Adecco) ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และเป็นศูนย์รวมงานจากบริษัทชั้นนำและผู้สมัครมากความสามารถ จัดทำ Adecco Thailand Salary Guide 2024 หรือคู่มืออัตราเงินเดือน ประจำปี 2567 โดยสำรวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศกว่า 2,450 คน เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2566

สรุปภาพรวมอัตราเงินเดือนพนักงานออฟฟิศ “สายงานไอที” บริษัทเอกชนของ “เด็กจบใหม่ ถึงประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี” ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

รับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการปัญหาทางวิศวกรรมทั้งหมด

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท
 • อุตสาหกรรมการผลิต เงินเดือนต่ำสุด 20,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เงินเดือนต่ำสุดต้น 20,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 40,000 บาท

นักพัฒนาส่วนหน้า (Front End Developer)

สร้างแผนผังเว็บไซต์และขั้นตอนการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ user experience ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและสื่อสารกับระบบได้โดยตรง ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น รวบรวมคำติชมของผู้ใช้งานและแก้ไข/พัฒนาให้ถูกจุด

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 45,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 80,000 บาท
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เงินเดือนต่ำสุด 35,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 65,000 บาท

วิศวกรแอปพลิเคชั่น (Application Engineer)

สนับสนุนพนักงานขายและการตลาดด้วยข้อมูลทางเทคนิค ออกแบบแอปพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับสินค้า รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 20,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท
 • อุตสาหกรรมการผลิต เงินเดือนต่ำสุด 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 40,000 บาท
 • อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท

ที่ปรึกษาระบบ ERP (ERP Consultant)

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแพ็กเกจแอปพลิเคชั่น Enterprise Resources Planning (ERP) เช่น โมดูลการเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ และการขายและการจัดจำหน่าย

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 20,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 40,000 บาท
 • อุตสาหกรรมการผลิต เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 70,000 บาท

วิศวกร DevOps (DevOps Engineer)

ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่าย Development และฝ่าย Operation และคอยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้จริง

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 80,000 บาท

นักพัฒนา Full Stack (Full Stack Developer)

ออกแบบอินเทอร์เฟซและเฟรมเวิร์กเว็บไซต์ พัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลังด้วยการเขียนโค้ดภาษาโปรแกรมหลายภาษา เช่น HTML, JavaScript, PHP, CSS ฯลฯ ตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ เช่น การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัย การตอบสนองของเว็บแอป การดีบัก การปรับปรุง และการบำรุงรักษา เป็นต้น

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 50,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 55,000 บาท
 • อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา เงินเดือนต่ำสุด 40,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 60,000 บาท

นักวิเคราะห์/วิศวกรความปลอดภัยด้านไอที

รับผิดชอบงานด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล รับผิดชอบในการออกแบบ การใช้งาน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยภายใน

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท
 • อุตสาหกรรมการผลิต เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท
 • อุตสาหกรรมด้านการเงิน เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท

โปรแกรมเมอร์

รับผิดชอบในการพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชั่นและ Coding จัดการกับปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

 • อุตสาหกรรมไอที เงินเดือนต่ำสุด 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท
 • อุตสาหกรรมการผลิต เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 50,000 บาท
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เงินเดือนต่ำสุด 30,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 60,000 บาท
 • อุตสาหกรรมให้คำปรึกษา เงินเดือนต่ำสุด 50,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท
 • อุตสาหกรรมอสังหาฯ/ก่อสร้าง เงินเดือนต่ำสุด 25,000 บาท เงินเดือนสูงสุด 45,000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง