หน้าแรก หัวข้อข่าว กรมบัญชีกลาง

ข่าว: กรมบัญชีกลาง

ผู้สูงอายุ-คนพิการ

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพคนแก่-ผู้พิการ

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. เตรียมพร้อมงบฯ 64 วันที่ 28 ก...
ธนาคารรัฐ-เอกชน แห่อุ้มลูกหนี้รายย่อย-ออกมาตรการเฟส 2

กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานรัฐส่งแผนก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสแรกของปีงบ’64

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ’63  ไปพลางก่อน หน่วยงานรัฐต้องส่งแผนก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาส ...

กรมบัญชีกลาง ประกาศชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน รอบ 2

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 2/2563 ...

กรมบัญชีกลาง ใช้งบปี’63 เพียง 2.8 ล้านล้าน เร่งหน่วยงานเบิกจ่ายตามเป้า

กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ปี 63 ไตรมาส 4 เพียง 2.8 ล้านล้านบาท พร้อมสนับสนุนส่วนราชการ เร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตามเป้าหมายท...

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ

กรมบัญชีกลาง ยกระดับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีของหน่...

บัญชีกลางรื้อเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษา “ผู้ป่วยโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยา” จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง...

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง...

พรุ่งนี้! กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เดือน ก.ย. เข้าบัญชี พรุ่งนี้ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกร...

กรมบัญชีกลาง แจงไม่ใช้เงินทดรองราชการ จ่ายเบี้ยคนแก่-ผู้พิการ

กรมบัญชีกลาง โต้เพจชมรมพัฒนาชุมชนฯ ปมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการล่าช้า ชี้เงินทดรองราชการ 1.5 พันล้าน ยังเหลือ แต่ไม่จำเป็นสำรองใช้ก่อ...

กรมบัญชีกลาง รับเงินไม่พอ! ปมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เดือนก.ย. ล่าช้า

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ f...
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

กรมบัญชีกลาง หนุนส่วนราชการ เบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบ’64

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ช่วงใกล้ถึงสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐหลา...

ข่าวเด่นวันนี้