หน้าแรก หัวข้อข่าว กรมบัญชีกลาง

ข่าว: กรมบัญชีกลาง

ฉีดวัคซีน

ข้าราชการหลอดเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์อัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาได้วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 14 วัน ส่วนผู้ที่มีอาการผิดปกติหลังรับวั...
กรมบัญชีกลาง

ข้าราชการไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยง ต้องจ่ายเงินตรวจโควิดเอง

กรมบัญชีกลาง เผยข้าราชการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการแพนิก ต้องเสียค่าตรวจโควิดเอง ชี้สวัสดิการตรวจโควิดฟรี รพ.รัฐ-เอกชน ครอบคลุมกลุ่ม...
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ขยายวงเงินทดรองราชการ หนุนค่าใช้จ่ายป้องกันโควิด

กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัด ขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่...

กรมบัญชีกลาง ให้ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว ทำงานที่บ้านลดเสี่ยงโควิด

กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 สำหรับลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ชี้ทำงานที่บ้านได้-กลุ่มเสี่ยงต้อ...
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. งบปี’65

กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.งบประมาณปี’65 ให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพัน-เบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบ’65 ตามนโยบายเร่งเบิกจ่ายเงิ...
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางปลื้ม ! ผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประหยัดงบฯกว่า 4.8 หมื่นล้าน

กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาส 2 ปี’64 ประหยัดงบประมาณได้ 4.8 หมื่นล้านบาท ย้ำ! ความเชื่อมั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีค...

กรมบัญชีกลาง ออกแนวปฏิบัติใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้างได้

กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นต...
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ผ่อนผันวิธีจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานรัฐ เร่งรัดการเบิกจ่าย

กรมบัญชีกลาง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เร่งรัดการเบิกจ...

ข้าราชการติดเชื้อโควิด รักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน

กรมบัญชีกลาง จับมือ “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-สำนักงานประกันสังคม” เพิ่มสิทธิให้ข้าราชการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล “รัฐ-เอกชน” สำหรับผู...
่หมอ

เริ่มวันนี้! เบิกสิทธิ์ค่ารักษาเกิน ต้นสังกัดเรียกคืนเงิน เป็นรายได้แผ่นดิน

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ เรียกเก็บเงินคืน ส่งเข้า "คลัง" เป็นรายได้แผ่นดิน เริ่มวันนี้ (3 พ.ค.) เป็นต้นไป  ว...

ข่าวเด่นวันนี้