หน้าแรก หัวข้อข่าว ราชกิจจาฯ

ข่าว: ราชกิจจาฯ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกล้มละลายบุคคลนามสกุลดัง “จิระพรรณ์ วัชรพล”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมาย...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้จัดการทรัพย์มรดก “พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์  เรื่องมีคำพิพากษาให้จัดการทรั...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกประกาศคำสั่งศาล ให้ฟื้นฟูกิจการการบินไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน บริษั...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

มหาดไทยออกประกาศ ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศแล้ว ไฟเขียวให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เน้นเข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) หวังช...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร มีผล 1 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โรงสี-บุคคลนามสกุลดัง “มุ่งเจริญพร” ล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาล้มละลาย ใน...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศชั้นนายพล สังกัดกระทรวงกลาโหม 539 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล  ...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

มหาดไทยออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ...
ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งล้มละลาย 2 บุคคลนามสกุลดัง “เลี่ยวไพรัตน์”

วันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดี...
ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลาย บุคคลนามสกุลดัง “เทวกุล ณ อยุธยา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย ในค...

ข่าวเด่นวันนี้