บางกอกแอร์ ประกาศ “ชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร” ก่อนขึ้นเครื่อง ย้ำเป็นความลับ

เครื่องบินแบบ ATR ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศ “ชั่งน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระ” หน้าเกตก่อนขึ้นเครื่อง นำข้อมูลปรับปรุงเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ย ย้ำเก็บเป็นความลับ

วันที่ 17 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ออกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยระบุว่า “เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินพลเรือนสากล เรื่องการใช้ข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เพื่อให้ปริมาณน้ำหนักของเที่ยวบินอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำหนดน้ำหนักอากาศยานสำหรับการวิ่งขึ้นสูงสุด (Maximum Take-Off Weight) และทำการบินได้ด้วยความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัทขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้โดยสารชั่งน้ำหนักดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานเท่านั้น

บริษัทหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้โดยสารด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้สายการบินในต่างประเทศได้ออกประกาศลักษณะดังกล่าวเช่นกัน โดยโคเรียนแอร์ (Korean Air) จากประเทศเกาหลีใต้จะเริ่มชั่งน้ำหนักผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกิมโป (GMP) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 ขณะที่ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (ICA) จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน 2566

ตามการรายงานของ CNN ระบุว่า การชั่งน้ำหนักดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตน และข้อมูลจะถูกส่งต่อให้กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์ให้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินรับทราบได้

ก่อนหน้านี้ สายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ ก็ได้เริ่มใช้มาตรการดังกล่าวเช่นกัน โดยเก็บข้อมูลน้ำหนักของผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เช่น เส้นทางบินระยะไกลพิเศษ ระหว่างโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และนิวยอร์ก (JFK) สหรัฐอเมริกา ตามการรายงานของ CNN และ NBC

มาตรการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะช่วยในการคำนวนน้ำหนักและจุดสมดุลของเครื่องบินก่อนการบินขึ้น

Advertisement