บางกอกแอร์เวย์ส เปิดแล้ว! เส้นทางบินดอนเมือง-สมุย

บางกอกแอร์เวย์ส

“บางกอกแอร์เวย์ส” เปิดแล้ว! เส้นทางบินดอนเมือง-สมุย จำนวน 3 ไฟลต์ต่อวัน เริ่มแล้ววันนี้ 29 ตุลาคม 2566

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า วันนี้ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปสมุยได้สะดวกมากกว่าเดิม ด้วยเส้นทางใหม่ บินตรงระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สมุย โดยเริ่มทำการบินตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อวัน

ส่งผลให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินเชื่อมกรุงเทพฯ-สมุย เป็น 2 สนามบินของกรุงเทพฯ โดยยังคงมีเที่ยวบินสุวรรณภูมิ-สมุย ให้บริการมากกว่า 18 เที่ยวบินต่อวัน

และในโอกาสเปิดเส้นทางใหม่นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษเริ่มต้น 2,160 บาท*/เที่ยวบิน

วันนี้-15 ธันวาคม 2566 สำหรับเดินทางระหส่าง 29 ตุลาคม 2566-15 ธันวาคม 2566

โดยผู้โดยสารชั้นประหยัดทุกท่านจะได้รับบริการโหลดกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม บริการอาหารบนเที่ยวบิน และเลือกที่นั่งล่วงหน้าฟรี