สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดศูนย์ อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ช่วงสงกรานต์ 2567

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดศูนย์ Operations Command Center อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงท่าอากเดินทางาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดใช้งาน ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Operations Command Center) หรือ OCC ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกไม่ให้เกิดความแออัด

รวทั้งดูแลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ได้รับ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรตรวจติดตามผ่านกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง