ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ ยันยังไม่ถึงเวลาเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 300 บาท

นักท่องเที่ยว

“อารัญ บุญชัย” ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ เผยรัฐบาลผลักดันนโยบายท่องเที่ยอย่างต่อเนื่อง ยันเวลานี้ไม่มีใครอยากให้เก็บค่าเหยียบ 300 บาท จำเป็นต้องชะลอออกไปก่อน

วันที่ 15 เมษายน 2567 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และได้มีการผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการวีซ่าฟรีกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ตนมองว่ายังไม่น่าจะมีใครอยากให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ค่าเหยียบแผ่นดิน ในอัตราคนละ 150-300 บาทต่อคน จึงได้ขอให้มีการชะลอออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงที่ต้องเน้นโปรโมตภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาก่อน

โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 เมษายน 2567 ทั้งสิ้น 10.4 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า 4.9 แสนล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (1.9 ล้านคน) มาเลเซีย (1.3 ล้าาคน) รัสเซีย (6.7 แสนคน) เกาหลีใต้ (6.06 แสนคน) และอินเดีย (5.3 แสนคน)